Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,24 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Joint Venture Özelinde Adi Ortaklık ve Sorunları

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Prof. Dr. Mehmet KÖKSAL
 • Sayfa Sayısı: 33
 • Yayın Tarihi: 05.06.2021
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 20,00
20,00 TL
8,00 TL

Bu kitap 1743 kez incelendi; 64 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Ticaret Hukuku

Adi ortaklık ilişkisi Türk Hukukunda Borçlar Kanununda özel borç ilişkileri başlığı altında bir sözleşme olarak düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu adi ortaklığı özel olarak düzenlememiştir. Bu, kaynak İsviçre Kanununa da uygun bir durumdur. Alman Hukukunda da adi ortaklık Medeni Kanunun borç ilişkileri bölümünde düzenlenmiştir. Alman hukukunda adi ortaklık “Medeni Hukuk Ortaklığı” (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts) olarak adlandırılmaktadır.

Adi ortaklık, basit ortaklık veya yalın ortaklık diye adlandırıldığı gibi adi şirket olarak da adlandırılmaktadır. Aslında bu ortaklık şeklini en iyi ifade eden kavram “yalın ortaklık”tır (einfache Gesellschaft). Bu kavramı kaynak kanun olan İsviçre Borçlar Kanunu kullanmaktadır.

Adi ortaklıkta taraflar emeklerini veya sahip oldukları amaçlarını bir araya getirerek belirli bir amaca yönelik bir ortaklık oluştururlar. Ticaret şirketlerinde olduğu gibi şekli işlemlere gerek yoktur. Adi ortaklığın kurulması herhangi bir şekle tabi kılınmamıştır. İspat bakımından yazılı yapılması önerilir. Ancak adi yazılı şekille kurulabildikleri için çok kolay ve idari yükümlülükleri olmaksızın adi ortaklığın kurulması sağlanabilir. Bu nedenle özellikle bir projenin veya işin yapılmasında güçlerini ve kaynaklarını birleştirmek isteyen iki ortak kolayca bir araya gelebildiklerinden, özellikle iş ortaklıkları adi ortaklık ilişkisini çoğunlukla kullanmaktadır.

Ancak adi ortaklık sözleşmesinden doğan yükümlülükler özellikle bir araya gelen tarafların aralarındaki iş bölümü ve sorumluluk paylaşımı bakımından sorunlar doğurabilmektedir. Müteselsil sorumluluk, adi ortaklığın tüzel kişiliğinin olmaması, adi ortaklığı oluşturan taraflardan birinin ödeme güçlüğüne düşmesi, iflas etmesi, bir davada taraf ehliyetinin kazanılması ve edinilen mallarda mülkiyet ilişkisinin düzenlenmesi bakımından sorunlar yaratabilecektir.

Bu çalışmada özellikle iş ortaklığı (joint venture) özelinde bu sorunlar ele alınacaktır.

Anahtar Sözcükler: Adi ortaklık; Joint Venture; yalın ortaklık; Medeni Hukuk Ortaklığı; iş ortaklıkları

Akademisyen

Prof. Dr. Mehmet KÖKSAL

 • Eğitim Sayısı 43
 • E-Kitap Sayısı 17
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 7833
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 3482

Eğitmen Hakkında

Prof. Dr. iur. Mehmet Köksal 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1995 yılında doktora çalışmasını Konstanz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bitirmiştir. 1996’dan itibaren çeşitli üniversitelerin hukuk fakültelerinde ticaret ve şirketler hukuku, eşya hukuku, sözleşme hukuku ve tüketiciyi koruma hukukuyla ilgili dersler vermiştir. Doçentliğini Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi’nden, profesörlüğünü de Kıbrıs Avrupa Liderlik Üniversitesinden almıştır. Ayrıca KISBU Hukuk Fakültesi’nde dekanlık ve Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. AHK Yönetim Kurulu üyeliği,  AHK Tahkim Mahkemesi Başkanlığı ve Avrupa Liderlik Üniversitesi Rektörlüğü görevlerini de sürdürmektedir.

Sosyal Medya


Prof. Dr. iur. Mehmet Köksal 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1995 yılında doktora çalışmasını Konstanz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bitirmiştir. 1996’dan itibaren çeşitli üniversitelerin hukuk fakültelerinde ticaret ve şirketler hukuku, eşya hukuku, sözleşme hukuku ve tüketiciyi koruma hukukuyla ilgili dersler vermiştir. Doçentliğini Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi’nden, profesörlüğünü de Kıbrıs Avrupa Liderlik Üniversitesinden almıştır. Ayrıca KISBU Hukuk Fakültesi’nde dekanlık ve Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. AHK Yönetim Kurulu üyeliği,  AHK Tahkim Mahkemesi Başkanlığı ve Avrupa Liderlik Üniversitesi Rektörlüğü görevlerini de sürdürmektedir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…