Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,36 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Alacağın Devri

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Prof. Dr. Mehmet KÖKSAL
 • Sayfa Sayısı: 50
 • Yayın Tarihi: 18.03.2021
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 20,00
20,00 TL
8,00 TL

Bu kitap 2738 kez incelendi; 1694 adet satıldı.

Kategoriler: Borçlar Hukuku, Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar

Borç ilişkisinde taraf değişikliği başlığı altında Borçlar Kanunumuzdaki düzenlemelerden biri de alacağın devri (Forderungsabtretung) kurumudur. Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 183-194 maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Kanunda bir tanımı verilmemiş olmakla beraber bir sözleşme olarak düzenlenmiş bulunan alacağın devri sözleşmesinde, sözleşmelere ilişkin genel hükümler uygulama alanı bulacak ve sözleşmenin kurulmasına, geçerliliğine ve sona ermesine ilişkin düzenlemeler doğrudan alacağın devri için de geçerli olacaklardır. Genel hükümlerde düzenlenmiş bulunan geçersizlik (ungültigkeit) ve butlan sebepleri (nichtigkeit) alacağın devri sözleşmesi bakımından da geçerli olacaktır.

Roma Hukukunda borç ilişkisinin taraflarının değişmesi kabul edilmediğinden başlangıçta mevcut olmayan alacağın devri, ticaretin gelişmesiyle beraber yavaş yavaş Roma Hukukunda da yerini almıştır.

Bugün özellikle teminat amaçlı alacağın devri ticari hayatın vazgeçilmez bir aracıdır. Kredi kuruluşları ve uluslararası ticarette finansman sağlama aracı olarak alacağın devri sıklıkla başvurulan bir yoldur. Teminat amaçlı alacağın devri işlemi, inançlı işlemi temel almaktadır. İnançlı işlemler Borçlar Kanunumuzda düzenlenmemiştir. Ancak sözleşme özgürlüğü çerçevesinde geçerli olarak kurulan hukuki işlemlerdir. Alacağın devri ile inançlı işlemler arasındaki ilişkiler, bu ilişkilere uygulanacak hukukun belirlenmesi, avantaj ve dezavantajlarının bilinmesi uluslararası ticari işlerde finansmanın sağlanmasını da o derece kolaylaştıracaktır. UNCITRAL tüzüğündeki düzenleme çabalarının ve UNCITRAL’deki kuralların Türk Milletlerarası Özel Hukuk’a adapte edilmelerinin önemini söylemeye gerek yoktur.

Teminat amaçlı alacağın devrinde en ufak hukuki belirsizlik, ticari işlemlere doğrudan yansıyacaktır. Bu nedenle alacağın devri sözleşmesinin unsurlarının doğru belirlenmesi ve TBK’daki hükümlerin sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmesi bu çalışmamızın özünü oluşturmaktadır. Üzerinde tartışma olmayan konular, ayrıntıya girmeden açıklanmış ve tartışmalı konularda çözüm aranmıştır.

Anahtar Sözcükler:

Alacağın devri, teminat, uluslararası ticaret, tasarruf işlemi, sebepten soyut, alacağın devri söz verisi, ifaya yönelik devir, garanti sorumluluğu, teminat amaçlı devir. 

Akademisyen

Prof. Dr. Mehmet KÖKSAL

 • Eğitim Sayısı 43
 • E-Kitap Sayısı 17
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 7851
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 3486

Eğitmen Hakkında

Prof. Dr. iur. Mehmet Köksal 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1995 yılında doktora çalışmasını Konstanz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bitirmiştir. 1996’dan itibaren çeşitli üniversitelerin hukuk fakültelerinde ticaret ve şirketler hukuku, eşya hukuku, sözleşme hukuku ve tüketiciyi koruma hukukuyla ilgili dersler vermiştir. Doçentliğini Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi’nden, profesörlüğünü de Kıbrıs Avrupa Liderlik Üniversitesinden almıştır. Ayrıca KISBU Hukuk Fakültesi’nde dekanlık ve Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. AHK Yönetim Kurulu üyeliği,  AHK Tahkim Mahkemesi Başkanlığı ve Avrupa Liderlik Üniversitesi Rektörlüğü görevlerini de sürdürmektedir.

Sosyal Medya


Prof. Dr. iur. Mehmet Köksal 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1995 yılında doktora çalışmasını Konstanz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bitirmiştir. 1996’dan itibaren çeşitli üniversitelerin hukuk fakültelerinde ticaret ve şirketler hukuku, eşya hukuku, sözleşme hukuku ve tüketiciyi koruma hukukuyla ilgili dersler vermiştir. Doçentliğini Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi’nden, profesörlüğünü de Kıbrıs Avrupa Liderlik Üniversitesinden almıştır. Ayrıca KISBU Hukuk Fakültesi’nde dekanlık ve Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. AHK Yönetim Kurulu üyeliği,  AHK Tahkim Mahkemesi Başkanlığı ve Avrupa Liderlik Üniversitesi Rektörlüğü görevlerini de sürdürmektedir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…