Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,07 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Kat Mülkiyetinde Yönetim Planı Değişikliği Hakkında Mütalaa

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Doç. Dr. Ali Hulki CİHAN
 • Sayfa Sayısı: 10
 • Yayın Tarihi: 06.07.2021
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 10,00
10,00 TL
1,00 TL

Bu kitap 1052 kez incelendi; 29 adet satıldı.

Huzurdaki davanın davalılarının murisi tarafından Kadıköy 5. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2006/……..E. – 2007/………. K. (Yargıtay bozma ilamından sonra: 2008/…… E. – 2012/…… K.) sayılı dosyasında eski hale getirme istemli dava açılmış, mahkemece yapılan yargılama neticesinde davanın kabulüne karar verilmiştir.

Söz konusu davanın davalısının, yönetim planında yapılan değişikliğe dayalı olarak (huzurdaki davada davacı) yaptığı karar düzeltme başvurusu sonucu Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, verilen kararı kısmen bozmuş ve yerel mahkemece bozma ilamına uyularak “mutfak balkonları dahil olmak üzere tüm balkonlar yönünden davanın reddine” karar verilmiştir. Daha sonra İstanbul Anadolu 9. İcra Dairesi’nin 2014/………E. nolu dosyası kapsamında 07/07/2015 tarihli muhtıra, huzurdaki davanın davacısı ………’a gönderilmiş ve davacı tarafından bahse konu muhtıranın mahkeme ilamına aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Anadolu 14. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2015/….. E. – 2015/……. K. sayılı dosyasında muhtıranın iptali talebi ile şikayet yoluna başvurulmuş, mahkemece şikayetin kısmen kabulüne karar verilmiştir. Daha sonra ise, huzurdaki davanın davalıları tarafından İstanbul Anadolu 9. İcra Dairesi’nin 2019/……… E. sayılı dosyası kapsamında 26/09/2019 tarihli muhtıra gönderilmiştir. Huzurdaki davanın davacısı, bu muhtırayı da, kesinleşmiş ilama aykırı olduğu gerekçesiyle şikayete konu etmiştir.

Akademisyen

Doç. Dr. Ali Hulki CİHAN

 • Eğitim Sayısı 13
 • E-Kitap Sayısı 10
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 161
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 1793
Doç. Dr. Ali Hulki CİHAN
Sertifika
Tekrar İzle
Ekli Dosya

Teori ve Uygulamada Kat Mülkiyetinde Genel Kurul Kararlarının İptali

 • 6 Ekim 2021 Eğitim Tarihi
 • 19:00 - 20:30 Eğitim Saati
 • 90 Dakika
Doç. Dr. Ali Hulki CİHAN
Sertifika
Tekrar İzle
Ekli Dosya

Teoride ve Uygulamada Tapu Sicil İşlemleri

 • 14 Ekim 2021 Eğitim Tarihi
 • 19:00 - 20:30 Eğitim Saati
 • 90 Dakika

Eğitmen Hakkında

Doç. Dr. Ali Hulki CİHAN, 2007 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk lisans eğitimini, 2010 yılında Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk alanında yüksek lisans eğitimini, 2015 yılında ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2021 yılı Ocak ayında medeni hukuk doçenti ünvanını kazanmıştır. Çalışma alanı medeni hukuk olup, özellikle yoğunlaştığı alanlar gayrimenkul hukuku, kat mülkiyeti, hukuku, sözleşmeler hukukudur. Bugüne dek dekan yardımcılığı, enstitü müdür yardımcılığı gibi çeşitli idari görevleri de yerine getirmiştir. Basılmış 15'i aşkın sayıda monografi kitabı ile çok sayıda makale ve bildirisi bulunmaktadır.

Sosyal Medya


Doç. Dr. Ali Hulki CİHAN, 2007 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk lisans eğitimini, 2010 yılında Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk alanında yüksek lisans eğitimini, 2015 yılında ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2021 yılı Ocak ayında medeni hukuk doçenti ünvanını kazanmıştır. Çalışma alanı medeni hukuk olup, özellikle yoğunlaştığı alanlar gayrimenkul hukuku, kat mülkiyeti, hukuku, sözleşmeler hukukudur. Bugüne dek dekan yardımcılığı, enstitü müdür yardımcılığı gibi çeşitli idari görevleri de yerine getirmiştir. Basılmış 15'i aşkın sayıda monografi kitabı ile çok sayıda makale ve bildirisi bulunmaktadır.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…