Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,27 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Beklenmedi̇k Haller Ve Hukuki̇ Sonuçları

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN
 • Sayfa Sayısı: 37
 • Yayın Tarihi: 19.05.2024
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
12,00 TL

Bu kitap 1053 kez incelendi; 6 adet satıldı.

Kategoriler: Borçlar Hukuku, Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar

Bu konferans kapsamında, beklenmedik haller (mücbir sebep ve diğer beklenmedik haller) irdelenecektir. Belirtmek isterim ki, işbu konferans 2023 yılında kaleme almış olduğum “Beklenmedik Haller ve Hukuki Sonuçları” isimli kitabımda ileri sürdüğüm bazı görüşlerin açıklamalı bir özeti mahiyetindedir.

Beklenmedik hal kavramı; önceden tahmin edilemeyen, hayatın olağan akışında gerçekleşmesi düşünülmeyen, kişinin kendisinden kaynaklanmayan veya ona isnat edilemeyen ve önceki hal ve şartları umulmadık ölçüde altüst eden tüm tesadüfi olayları ifade edecek şekilde geniş bir anlama sahiptir.

Öte yandan, tüm beklenmedik haller, hayatı aynı şekilde etkilemezler. Bu beklenmedik hallerin bir kısmı hafif ve orta şiddette gerçekleşen hadiseler iken, diğer bir kısmı öyle büyük bir şiddetle ve yoğun biçimde gerçekleşir ki, bunlara karşı koymak hangi tedbir alınırsa alınsın mümkün olmaz. Bu türden olaylar ve fiillerle karşılaşan kimseler, kaçınılmaz olarak bir davranış kuralını veya bir borcu ihlal ederler. Bunlar, hukuk yazınında kişiyi hukuk ihlaline (haksız fiile yahut sözleşmenin ihlaline) icbar etmeleri nedeniyle, “mücbir sebep” olarak anılırlar.

Akademisyen

Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN

 • Eğitim Sayısı 17
 • E-Kitap Sayısı 5
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 959
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 1728

Eğitmen Hakkında

Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN

Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

 

AKADEMİK GEÇMİŞİ:

2019                   Doçentlik Ünvanı

2013                   Özel Hukuk Doktora, Galatasaray Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü

2007                   Özel Hukuk Yüksek Lisans, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2004                   Lisans, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1999                   Galatasaray Lisesi

ÖDÜLLER:

2008                   ÇAĞA Hukuk Ödülü

KAZANILAN BURSLAR :

2016-2017      Fribourg Üniversitesi Post- Doktora Bursu

2011-2012                     Doktora araştırması için Fribourg Kanton Bursu

AKADEMİK ÜYELİKLER:

2015-…                            Association Henri Capitant – Des amis de la culture juridique française Türk Milli Komitesi Genel Sekreteri

2019                   Asos Congress, 6. Uluslararası Hukuk Sempozyumu (Alanya) Düzenleme Kurulu Üyesi

2020                   IGUL Yapay Zeka Hukuku Araştırma Grubu Üyeliği

İDARİ GÖREVLER

2019-…             Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı

2015-…                            Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erasmus Koordinatörü 

DİLLER:

Türkçe (Anadil); Fransızca  (Çok iyi); İngilizce (Çok iyi); Almanca (İyi)

VERDİĞİ DERSLER:

2013-…             Bahçeşehir Üniversitesinde Yüksek lisans ve Lisans seviyesinde: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Rekabet Hukuku, Kişiler Hukuku, Çevre Hukuku

YAYINLAR ve SUNULAN TEBLİĞLER:

A. Kitaplar :

2020                   « Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışma Kitabı », İstanbul 2020, (ISBN: 978-605-2203637) – Ortak Yazarlar: Prof. Dr. Kadir Emre Gökyayla/ Dr. Öğr. Üyesi Gülen Sinem Tek.

2019                   « Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni », Yetkin Yayınları, Ankara 2019 (ISBN: 978-605-05-0437-8) - Ortak yazarlar: Prof. Dr. Kemal Şenocak/ Dr. Öğr. Üyesi İdil Tuncer Kazancı/ Dr. Öğr. Üyesi Bahar Öcal Apaydın.

2017                   « Saf Garanti Taahhütleri », Vedat Kitabevi, Istanbul 2017 (ISBN: 978-605-4823-06-2).

2013                   « Karşılaştırmalı Hukukta Borcun Dış Üstlenilmesi (Borcun Nakli) », Vedat Kitabevi, Istanbul 2013 (ISBN: 978-605-4823-06-2).

2008                   « Rekabet Hukuku Açısından Oligopolistik Bağımlılık », Beta Yayınevi, Istanbul 2008 (ISBN: 978-975-295-874-6).

B. Kitap Bölümleri :

 

2019                   Türk Borçlar Kanunu, İstanbul Şerhi, m. 195-206, 299-308 ve 357-378, Vedat Kitabevi, 3.bası, İstanbul 2019 (ISBN: 978-605-2203-41-5).

2018                   “Concepts, intérêts et valeurs dans l'interprétation du droit de la famille en Turquie”, Concepts, intérêts et valeurs dans l'interprétation du droit positif, Journées internationales de l'Association Henri Capitant, Collection: Travaux internationaux Henri Capitant, Tome LXVII/2017, éd. Bruylant, Paris, s. 451-472. (ISBN: 978-2-8027-6355-0) – Ortak Yazarlar: Haluk Burcuoğlu/Ahu Ayanoğlu Moralı/ Leyla Müjde Kurt/ Pınar Altınok Ormancı/Arif Barış Özbilen/Doruk Gönen.

2018                   Türk Borçlar Kanunu, İstanbul Şerhi, m. 195-206 ve 299-308, Vedat Kitabevi, 2.bası, İstanbul 2018 (ISBN: 978-605-9263-98-6).

2017                   Türk Borçlar Kanunu, İstanbul Şerhi, m. 195-206 ve 299-308, Vedat Kitabevi, 1.bası, İstanbul 2017 (ISBN: 978-605-9263-61-0).

2017                   « Mondialisation et circulation des personnes », La mondialisation, Journées internationales de l'Association Henri Capitant, Collection: Travaux internationaux Henri Capitant, Tome LXVI/2016, éd. Bruylant, Paris. (ISBN: 978-2-8027-6015-3) – Ortak Yazarlar: Pınar Altınok Ormancı/Arif Barış Özbilen

2016                   « Le changement du débiteur en droit turc », s. 50-59 ve « La responsabilité civile du médecin », s. 112-123, Les Journées Turco-Roumaines, Travaux de l’Association Henri Capitant, Mayıs 2016.

2016                   « Tiers et Contrat », Tiers, Journées internationales de l'Association Henri Capitant, Collection: Travaux internationaux Henri Capitant, Tome LXV/2015, éd. Bruylant, Paris. (ISBN: 978-2-8027-5640-8) - Ortak Yazarlar: Prof. Dr. Saibe Oktay-Özdemir/ Prof. Dr. İlhan Helvaci/ Doç.Dr. Başak Baysal/ Yrd. Doç. Dr. Pelin Işıntan/ Gülen Sinem Tek/ Barış Demirsatan/ Efe Can Yıldırır

2015                   « Contrat et immatériel », L'immatériel, Journées internationales de l'Association Henri Capitant, Collection: Travaux internationaux Henri Capitant, Tome LXIV/2014, éd. Bruylant, Paris. (ISBN: 978-2-8027-5317-9) – Ortak Yazarlar: Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir/ Yrd. Doç. Dr. Barış Özbilen/ Yrd. Doç. Dr. Doruk Gönen/ Gülen Sinem Tek

C. Hakemli Dergilerde ve Armağanlarda Yayımlanan Makaleler :            

2020                   « Boşanmada Yoksulluk Nafakasının Miktarı ve Süresi », Prof. Dr. Necla Giritlioğlu’na Armağan, Cilt 1, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2020, s. 345-376. (ISBN: 6257953566)

2020                   « Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu », Prof. Dr. Ali Necip Ortan’a Armağan, Cilt 1, Legal Kitabevi, İstanbul 2020, s. 1269-1302 (ISBN: 2147-1053)

2018                   « Ayıbın Giderilmesi Talebinin Hukuki Niteliği », Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:169 – 170, Eylül - Ekim 2018, s. 121-143 (ISSN : 1304-7949)

2017                   « Quelques réflexions sur la distinction de l’aliud pro alio et l’exécution défectueuse », Zeitschrift für Schweizerisches Recht (ZSR), Band 136 (2017) I, Heft 5, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel, s. 493-506 (ISSN: 0254-945X).

2016                   « Ticari İşletmenin Devrinde Aktif ve Pasiflerin İntikali », Prof. Dr. Özer Seliçi’nin Anısına Armağan, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, Cilt 11, Sayı 145-146, Eylül-Ekim 2016, s. 587-630.  (ISSN: 1304-7949)

2016                   « Medeni Hukuk Bakımından Hastanın Tıbbi Müdahaleye Rızası », İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2016, s. 479-510.  (ISSN: 2146-1082)

2015                   « Önceki Vasiyetnamenin Geri Alınması Beyanı İçeren İkinci Vasiyetnamenin Sonradan Üçüncü Bir Vasiyetname İle Geri Alınması », İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015/Özel Sayı II, s. 945-964. (ISSN: 2146-1082)

2015                   « Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönmesi Halinde Yükleniciden Arsa Payı Satın Almış Olan Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu », Hasan Erman’a Armağan, Der Yayınları, s. 425-457. (ISBN: 978-975-353-434-5)

2015                   « Le changement du débiteur par la cession de dette, la novation et la délégation », dans La Reforme Du Droit Des Contrats (Journée Franco–Turque), Travaux de l’Association Henri Capitant, éditeurs: Saibe Oktay Özdemir/ Arif Barış Özbilen/ Başak Baysal, édition On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015, pp. 261-291. (ISBN : 978-605-152-218-0)

2014                   « 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleriyle Karşılaştırmalı Olarak 1999 FIDIC Kırmızı Kitap Kurallarının Kabul Edildiği İnşaat Sözleşmelerinde İşin Kabulü ve Yüklenicinin Ayıptan Doğan Sorumluluğu », Feridun Yenisey’e Armağan, Cilt II, Beta Yayınevi, s. 2535-2584. (ISBN : 978-605-333-183-4)

2013                   « Borca Katılma Sözleşmesiyle Kefalet Sözleşmesinin Birbirinden Ayırt Edilmesi », Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/1, s. 149-171. (ISSN : 1303-5630)

2013                   « Mirasın Paylaştırılmasında Ortaya Çıkan Denklik Alacağı ve Bunun Teminatı Olarak Tescile Tâbi Kanuni İpotek », Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Dergisi, Sayı 107-108, s. 119-138. (ISSN : 1304-7949)

2010                   « Faktoring Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri », Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hukuk Dergisi, Sayı 69-70, s. 72-90. (ISSN : 1304-7949)

D. Sunulan Tebliğler :

25 Nisan 2020             « Covid-19 Mücbir Sebebinin Sözleşmelere Etkisi », E-Konferans, İstanbul Barosu, İstanbul-Türkiye.

21 Nisan 2020             « Yapay Zeka ve Hukuki Sorumluluk », E-Seminer, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul-Türkiye.

2 Mayıs 2019                               « Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Anayasa Mahkemesi Ve Yargıtay Kararlarıyla Yaratılan Avans Tapu Kavramının Değerlendirilmesi», İnşaat ve Taşınmaz Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

30 Nisan 2019             « Özel Hukukta Kusur », Taşıma Hukuku ve Yük Sigortaları; İstanbul Barosu, İstanbul-Türkiye.

27-29 Nisan 2019      « Medeni Hukuk Bakımından Pervasızca Hareket », ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kemer-Antalya.

18-20 Nisan 2019      « Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu », Asos Congress 6. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Alanya-Antalya.

27 Mart 2019                « Kadının Soyadı », Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul-Türkiye.

8-9 Mart 2019              « Yoksulluk Nafakası Hakkındaki Güncel Meselelerin Kadın Hakları Bakımından Değerlendirilmesi », II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara-Türkiye.

22-26 Mayıs 2017      Les Journées Italiennes internationales 2017 - Concepts, intérêts et valeurs dans l'interprétation du droit positif, Association Henri Capitant – Des amis de la culture juridique française, Torino-Como, İtalya.

17 Mart 2017                              « L’imprévision », Association Henri Capitant, Université Paris II – Panthéon Sorbonne, Paris-Fransa.

03 Haziran 2016         « Kusur ve Çeşitleri », Istanbul Barosu, Çağlayan Adliyesi, Istanbul-Türkiye.

22-27 Mayıs 2016      « Mondialisation », Türkiye raportörü ve sözcüsü, Les Journées Allemandes internationales 2016 – La Mondialisation, Association Henri Capitant – Des amis de la culture juridique française, Almanya.

13 Kasım 2015            « La responsabilité civile du médecin », Journée bilatérale juridique Roumanie-Turquie – La responsabilité, Universitatea Bucuresti, Romanya. 

24 Ekim 2015              « Medeni Hukuk Bakımından Tıbbi Müdahaleye Hastanın Rızası », Hukukun Geleceğine Genç Bakış Sempozyumu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Malatya-Türkiye.

18-22 Mayıs 2015      « Tiers et contrat », Türkiye raportörü ve sözcüsü, Les Journées Panaméennes internationales 2015 – Le tiers, Association Henri Capitant – Des amis de la culture juridique française, Panama.

13 Mart 2015                               « Le changement du débiteur en droit turc », Les journées Turco-Roumaines, Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Istanbul-Türkiye.

12 Haziran 2014         « Aktif ve Pasifleriyle Ticari İşletme Devri », Genç Hukukçular Konferansı, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Istanbul-Türkiye.

19-23 Mayıs 2014      « Contrat et Immatériel », Türkiye raportörü ve sözcüsü, Les Journées internationales 2014 - Espagne: L'immatériel, Association Henri Capitant – Des amis de la culture juridique française, İspanya.

31 Mars 2014               « Opérations sur les obligations : Cession de dette, novation et délégation », Journée Franco-Turque, La réforme du droit des contrats, Association Henri Capitant – Des amis de la culture juridique française, Istanbul-Türkiye.

16 Mayıs 2013             « 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Getirdiği Yenilikler », Kocaeli Barosu.

E. Çeviriler:

2016                   Prof. Dr. Pascal Pichonnaz : « L’effet rétroactif du changement de jurisprudence: quelques reflexions à l’aune de pluralisme juridique », Une empreinte sur le Code Civil, Mélanges en l’honneur de Paul-Henri Steinauer, édités par Alexandra Rumo-Jungo, Pascal Pichonnaz, Bettina Hürlimann-Kaup, Christiana Fountoulakis (au nom de la Faculté de Droit de Fribourg), Stämpfli Editions, Berne 2013, İnönü University Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, No. 2, 2016, s. 483-502.

 

Sosyal Medya


Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN

Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

 

AKADEMİK GEÇMİŞİ:

2019                   Doçentlik Ünvanı

2013                   Özel Hukuk Doktora, Galatasaray Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü

2007                   Özel Hukuk Yüksek Lisans, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2004                   Lisans, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1999                   Galatasaray Lisesi

ÖDÜLLER:

2008                   ÇAĞA Hukuk Ödülü

KAZANILAN BURSLAR :

2016-2017      Fribourg Üniversitesi Post- Doktora Bursu

2011-2012                     Doktora araştırması için Fribourg Kanton Bursu

AKADEMİK ÜYELİKLER:

2015-…                            Association Henri Capitant – Des amis de la culture juridique française Türk Milli Komitesi Genel Sekreteri

2019                   Asos Congress, 6. Uluslararası Hukuk Sempozyumu (Alanya) Düzenleme Kurulu Üyesi

2020                   IGUL Yapay Zeka Hukuku Araştırma Grubu Üyeliği

İDARİ GÖREVLER

2019-…             Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı

2015-…                            Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erasmus Koordinatörü 

DİLLER:

Türkçe (Anadil); Fransızca  (Çok iyi); İngilizce (Çok iyi); Almanca (İyi)

VERDİĞİ DERSLER:

2013-…             Bahçeşehir Üniversitesinde Yüksek lisans ve Lisans seviyesinde: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Rekabet Hukuku, Kişiler Hukuku, Çevre Hukuku

YAYINLAR ve SUNULAN TEBLİĞLER:

A. Kitaplar :

2020                   « Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışma Kitabı », İstanbul 2020, (ISBN: 978-605-2203637) – Ortak Yazarlar: Prof. Dr. Kadir Emre Gökyayla/ Dr. Öğr. Üyesi Gülen Sinem Tek.

2019                   « Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni », Yetkin Yayınları, Ankara 2019 (ISBN: 978-605-05-0437-8) - Ortak yazarlar: Prof. Dr. Kemal Şenocak/ Dr. Öğr. Üyesi İdil Tuncer Kazancı/ Dr. Öğr. Üyesi Bahar Öcal Apaydın.

2017                   « Saf Garanti Taahhütleri », Vedat Kitabevi, Istanbul 2017 (ISBN: 978-605-4823-06-2).

2013                   « Karşılaştırmalı Hukukta Borcun Dış Üstlenilmesi (Borcun Nakli) », Vedat Kitabevi, Istanbul 2013 (ISBN: 978-605-4823-06-2).

2008                   « Rekabet Hukuku Açısından Oligopolistik Bağımlılık », Beta Yayınevi, Istanbul 2008 (ISBN: 978-975-295-874-6).

B. Kitap Bölümleri :

 

2019                   Türk Borçlar Kanunu, İstanbul Şerhi, m. 195-206, 299-308 ve 357-378, Vedat Kitabevi, 3.bası, İstanbul 2019 (ISBN: 978-605-2203-41-5).

2018                   “Concepts, intérêts et valeurs dans l'interprétation du droit de la famille en Turquie”, Concepts, intérêts et valeurs dans l'interprétation du droit positif, Journées internationales de l'Association Henri Capitant, Collection: Travaux internationaux Henri Capitant, Tome LXVII/2017, éd. Bruylant, Paris, s. 451-472. (ISBN: 978-2-8027-6355-0) – Ortak Yazarlar: Haluk Burcuoğlu/Ahu Ayanoğlu Moralı/ Leyla Müjde Kurt/ Pınar Altınok Ormancı/Arif Barış Özbilen/Doruk Gönen.

2018                   Türk Borçlar Kanunu, İstanbul Şerhi, m. 195-206 ve 299-308, Vedat Kitabevi, 2.bası, İstanbul 2018 (ISBN: 978-605-9263-98-6).

2017                   Türk Borçlar Kanunu, İstanbul Şerhi, m. 195-206 ve 299-308, Vedat Kitabevi, 1.bası, İstanbul 2017 (ISBN: 978-605-9263-61-0).

2017                   « Mondialisation et circulation des personnes », La mondialisation, Journées internationales de l'Association Henri Capitant, Collection: Travaux internationaux Henri Capitant, Tome LXVI/2016, éd. Bruylant, Paris. (ISBN: 978-2-8027-6015-3) – Ortak Yazarlar: Pınar Altınok Ormancı/Arif Barış Özbilen

2016                   « Le changement du débiteur en droit turc », s. 50-59 ve « La responsabilité civile du médecin », s. 112-123, Les Journées Turco-Roumaines, Travaux de l’Association Henri Capitant, Mayıs 2016.

2016                   « Tiers et Contrat », Tiers, Journées internationales de l'Association Henri Capitant, Collection: Travaux internationaux Henri Capitant, Tome LXV/2015, éd. Bruylant, Paris. (ISBN: 978-2-8027-5640-8) - Ortak Yazarlar: Prof. Dr. Saibe Oktay-Özdemir/ Prof. Dr. İlhan Helvaci/ Doç.Dr. Başak Baysal/ Yrd. Doç. Dr. Pelin Işıntan/ Gülen Sinem Tek/ Barış Demirsatan/ Efe Can Yıldırır

2015                   « Contrat et immatériel », L'immatériel, Journées internationales de l'Association Henri Capitant, Collection: Travaux internationaux Henri Capitant, Tome LXIV/2014, éd. Bruylant, Paris. (ISBN: 978-2-8027-5317-9) – Ortak Yazarlar: Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir/ Yrd. Doç. Dr. Barış Özbilen/ Yrd. Doç. Dr. Doruk Gönen/ Gülen Sinem Tek

C. Hakemli Dergilerde ve Armağanlarda Yayımlanan Makaleler :            

2020                   « Boşanmada Yoksulluk Nafakasının Miktarı ve Süresi », Prof. Dr. Necla Giritlioğlu’na Armağan, Cilt 1, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2020, s. 345-376. (ISBN: 6257953566)

2020                   « Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu », Prof. Dr. Ali Necip Ortan’a Armağan, Cilt 1, Legal Kitabevi, İstanbul 2020, s. 1269-1302 (ISBN: 2147-1053)

2018                   « Ayıbın Giderilmesi Talebinin Hukuki Niteliği », Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:169 – 170, Eylül - Ekim 2018, s. 121-143 (ISSN : 1304-7949)

2017                   « Quelques réflexions sur la distinction de l’aliud pro alio et l’exécution défectueuse », Zeitschrift für Schweizerisches Recht (ZSR), Band 136 (2017) I, Heft 5, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel, s. 493-506 (ISSN: 0254-945X).

2016                   « Ticari İşletmenin Devrinde Aktif ve Pasiflerin İntikali », Prof. Dr. Özer Seliçi’nin Anısına Armağan, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, Cilt 11, Sayı 145-146, Eylül-Ekim 2016, s. 587-630.  (ISSN: 1304-7949)

2016                   « Medeni Hukuk Bakımından Hastanın Tıbbi Müdahaleye Rızası », İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2016, s. 479-510.  (ISSN: 2146-1082)

2015                   « Önceki Vasiyetnamenin Geri Alınması Beyanı İçeren İkinci Vasiyetnamenin Sonradan Üçüncü Bir Vasiyetname İle Geri Alınması », İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015/Özel Sayı II, s. 945-964. (ISSN: 2146-1082)

2015                   « Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönmesi Halinde Yükleniciden Arsa Payı Satın Almış Olan Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu », Hasan Erman’a Armağan, Der Yayınları, s. 425-457. (ISBN: 978-975-353-434-5)

2015                   « Le changement du débiteur par la cession de dette, la novation et la délégation », dans La Reforme Du Droit Des Contrats (Journée Franco–Turque), Travaux de l’Association Henri Capitant, éditeurs: Saibe Oktay Özdemir/ Arif Barış Özbilen/ Başak Baysal, édition On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015, pp. 261-291. (ISBN : 978-605-152-218-0)

2014                   « 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleriyle Karşılaştırmalı Olarak 1999 FIDIC Kırmızı Kitap Kurallarının Kabul Edildiği İnşaat Sözleşmelerinde İşin Kabulü ve Yüklenicinin Ayıptan Doğan Sorumluluğu », Feridun Yenisey’e Armağan, Cilt II, Beta Yayınevi, s. 2535-2584. (ISBN : 978-605-333-183-4)

2013                   « Borca Katılma Sözleşmesiyle Kefalet Sözleşmesinin Birbirinden Ayırt Edilmesi », Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/1, s. 149-171. (ISSN : 1303-5630)

2013                   « Mirasın Paylaştırılmasında Ortaya Çıkan Denklik Alacağı ve Bunun Teminatı Olarak Tescile Tâbi Kanuni İpotek », Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Dergisi, Sayı 107-108, s. 119-138. (ISSN : 1304-7949)

2010                   « Faktoring Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri », Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hukuk Dergisi, Sayı 69-70, s. 72-90. (ISSN : 1304-7949)

D. Sunulan Tebliğler :

25 Nisan 2020             « Covid-19 Mücbir Sebebinin Sözleşmelere Etkisi », E-Konferans, İstanbul Barosu, İstanbul-Türkiye.

21 Nisan 2020             « Yapay Zeka ve Hukuki Sorumluluk », E-Seminer, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul-Türkiye.

2 Mayıs 2019                               « Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Anayasa Mahkemesi Ve Yargıtay Kararlarıyla Yaratılan Avans Tapu Kavramının Değerlendirilmesi», İnşaat ve Taşınmaz Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

30 Nisan 2019             « Özel Hukukta Kusur », Taşıma Hukuku ve Yük Sigortaları; İstanbul Barosu, İstanbul-Türkiye.

27-29 Nisan 2019      « Medeni Hukuk Bakımından Pervasızca Hareket », ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kemer-Antalya.

18-20 Nisan 2019      « Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu », Asos Congress 6. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Alanya-Antalya.

27 Mart 2019                « Kadının Soyadı », Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul-Türkiye.

8-9 Mart 2019              « Yoksulluk Nafakası Hakkındaki Güncel Meselelerin Kadın Hakları Bakımından Değerlendirilmesi », II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara-Türkiye.

22-26 Mayıs 2017      Les Journées Italiennes internationales 2017 - Concepts, intérêts et valeurs dans l'interprétation du droit positif, Association Henri Capitant – Des amis de la culture juridique française, Torino-Como, İtalya.

17 Mart 2017                              « L’imprévision », Association Henri Capitant, Université Paris II – Panthéon Sorbonne, Paris-Fransa.

03 Haziran 2016         « Kusur ve Çeşitleri », Istanbul Barosu, Çağlayan Adliyesi, Istanbul-Türkiye.

22-27 Mayıs 2016      « Mondialisation », Türkiye raportörü ve sözcüsü, Les Journées Allemandes internationales 2016 – La Mondialisation, Association Henri Capitant – Des amis de la culture juridique française, Almanya.

13 Kasım 2015            « La responsabilité civile du médecin », Journée bilatérale juridique Roumanie-Turquie – La responsabilité, Universitatea Bucuresti, Romanya. 

24 Ekim 2015              « Medeni Hukuk Bakımından Tıbbi Müdahaleye Hastanın Rızası », Hukukun Geleceğine Genç Bakış Sempozyumu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Malatya-Türkiye.

18-22 Mayıs 2015      « Tiers et contrat », Türkiye raportörü ve sözcüsü, Les Journées Panaméennes internationales 2015 – Le tiers, Association Henri Capitant – Des amis de la culture juridique française, Panama.

13 Mart 2015                               « Le changement du débiteur en droit turc », Les journées Turco-Roumaines, Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Istanbul-Türkiye.

12 Haziran 2014         « Aktif ve Pasifleriyle Ticari İşletme Devri », Genç Hukukçular Konferansı, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Istanbul-Türkiye.

19-23 Mayıs 2014      « Contrat et Immatériel », Türkiye raportörü ve sözcüsü, Les Journées internationales 2014 - Espagne: L'immatériel, Association Henri Capitant – Des amis de la culture juridique française, İspanya.

31 Mars 2014               « Opérations sur les obligations : Cession de dette, novation et délégation », Journée Franco-Turque, La réforme du droit des contrats, Association Henri Capitant – Des amis de la culture juridique française, Istanbul-Türkiye.

16 Mayıs 2013             « 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Getirdiği Yenilikler », Kocaeli Barosu.

E. Çeviriler:

2016                   Prof. Dr. Pascal Pichonnaz : « L’effet rétroactif du changement de jurisprudence: quelques reflexions à l’aune de pluralisme juridique », Une empreinte sur le Code Civil, Mélanges en l’honneur de Paul-Henri Steinauer, édités par Alexandra Rumo-Jungo, Pascal Pichonnaz, Bettina Hürlimann-Kaup, Christiana Fountoulakis (au nom de la Faculté de Droit de Fribourg), Stämpfli Editions, Berne 2013, İnönü University Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, No. 2, 2016, s. 483-502.

 


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…