Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,33 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Yönetim Kurulu Üyesinin Müzakereye Katılması Yasağının İhlali Halinde Yetersayı Sağlanmaması Nedeniyle Kararın Geçersizliği

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Prof. Dr. Veliye YANLI
 • Sayfa Sayısı: 45
 • Yayın Tarihi: 06.07.2021
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 20,00
20,00 TL
2,00 TL

Bu kitap 988 kez incelendi; 9 adet satıldı.

Türk Ticaret Kanunu’nun 393. maddesi, yönetim kurulu üyelerinin müzakereye katılma yasağını düzenlemektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun bu hükmüne göre, yönetim kurulu üyesi, kendisinin veya belirli derecede yakınlarının şirket dışı kişisel menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Diğer bir ifadeyle bu yasak, üyenin alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından biri için de uygulanmaktadır. Bu yasak, ayrıca, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılmamasının dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. Anılan yasak sadece müzakereye katılma ve oy kullanma açısından değil, aynı zamanda toplantıya katılma açısından da geçerlidir. Müzakereye katılma yasağının bulunup bulunmadığı konusundaki tereddüt halinde kararı yönetim kurulu verir. Bu hususta yapılan toplantıya da ilgili yönetim kurulu üyesi katılamaz. Menfaat uyuşmazlığının bulunduğu hususu, yönetim kurulu tarafından bilinmiyor olsa dahi, çıkar çatışmasının ilgili olduğu yönetim kurulu üyesi, bu durumu diğer üyelere açıklamakla ve müzakereye katılma yasağına uymakla yükümlüdür.

Bu hükümlere aykırılığın sonuçlarından bir tanesi Türk Ticaret Kanunu’nun 393. maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Bu hükme göre, yasağa aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfaat çatışması nesnel olarak varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantıya katılmasına itiraz etmeyen üyeler ve söz konusu üyenin toplantıya katılması yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu sebeple şirketin uğradığı zararı tazminle yükümlüdürler.

İlgili üye toplantıya katılamayacağı için, yetersayının ve çoğunluğun hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bu nedenle, yasağa aykırılığın sonuçlarından bir diğeri de, yetersayıyı etkilemesi halinde, alınan kararın geçersizliğidir.

Bu makalenin konusu, yetersayı açısından belirleyici olması halinde, yönetim kurulu kararının geçersizliği ve bu durumun üçüncü kişilerle yapılan işlemler üzerindeki etkisidir.

Anahtar Kelimeler: Yönetim Kurulu, Müzakereye Katılma Yasağı, Yetersayı, İhlalin Sonuçları, Üçüncü Kişilere Etkisi

Akademisyen

Prof. Dr. Veliye YANLI

 • Eğitim Sayısı 15
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 9

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…