Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,35 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Konut Ve Çatılı İşyeri̇ Ki̇ralarında Sözleşmeni̇n Süresi̇ ve Süreye Bağlı Sona Ermesi̇ ve Erdi̇ri̇lmesi̇

30,00 TL
12,00 TL

Bu kitap 1015 kez incelendi; 16 adet satıldı.

Kategoriler: Borçlar Hukuku, Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce, konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından uygulanacak özel hükümler 6570 sayılı Gayrımenkul Kiraları Hakkında Kanun’da düzenlenmiş bulunmaktaydı. 6570 sayılı Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile birlikte yürürlüğe giren 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 10’uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 6098 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesine kadar konut ve çatılı işyeri kiralamaları bakımından uygulama alanı bulan 6570 sayılı Kanun hükümleri, bazı değişikliklerle 6098 sayılı Kanun’a aktarılmıştır. Halihazırda konut ve çatılı işyerine ilişkin özel nitelikli bu kanun hükümleri, Türk Borçlar Kanunu’nun “Özel Borç İlişkileri” başlığını taşıyan İkinci Kısmının, Dördüncü Bölümünü oluşturan ve üç ayrımdan oluşan “Kira Sözleşmesi” altında ikinci ayrımda 339 ilâ 356 hükümleri arasında yer almaktadır.

Akademisyen

Doç. Dr. Hatice Tolunay OZANEMRE YAYLA

  • Eğitim Sayısı 3
  • E-Kitap Sayısı 8
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 432

Eğitmen Hakkında

Kısa Özgeçmiş:

1977 yılında Tarsus’ta doğdum. İlk ve ortaöğrenimimi Adana’da tamamladım. Ankara Hukuk Fakültesi’nde aldığım hukuk lisans eğitimi sonrası Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Medenî Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini “Ayırt Etme Gücünden Yoksunların Haksız Fiil Sorumluluğu” konulu tezle bitirdim. Daha sonra, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mirasın Paylaşılması” konulu tezle doktoramı tamamlayarak hukuk doktorasını aldım. Ekim 2019 itibariyle de diğer yayınlarla birlikte “Alacağın Devri İşleminin Geçerliliği ve Sebeple Olan İlişkisi (İllîliği)” konulu monografi ile doçentlik unvanına lâyık görüldüm.

Başlıca çalışma alanlarımı Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Özel Borç İlişkileri, Miras Hukuku, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku oluşturmaktadır. Halen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.

Yabancı Diller: İngilizce (çok iyi), Almanca (çok iyi).

 

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

Mirasın Paylaşılması, Turhan Kitabevi, Ankara 2011.

Alacağın Devri İşleminin Geçerliliği ve Sebeple Olan İlişkisi (İllîliği), Turhan Kitabevi, Ankara 2019.

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Themis Serisi, Oniki Levha Yayınları, Ankara 2019.

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Soru Kitabı, Themis Serisi, Seçkin Yayınları, Ankara 2020.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Manevî Tazminat Alacağının Devredilmesi Konusuna İlişkin Bir Değerlendirme”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2020, C. 5, S. 1/3, s. 3601-3632.

(Prof. Dr. Bilge ÖZTAN’la ortak makale) “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22.3.2017 Tarih, 2017/4-1334 Esas ve 2017/545 Karar Sayılı Kararı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2017, 75(3), s. 197-225.

Ön Vasiyet (Mirasçı Lehine Vasiyet) Kavramı, Ön Vasiyetin Unsurları ve Özellikleri”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2017, 75(2), s. 99-144.

Borcun Naklinin Borca İlişkin Benzer Etkili Diğer Hukukî Kurumlar Karsısında Teorik Sınırları”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2016, 22(3), s. 2927-2948.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 17.2.2015 Tarih ve E. 2014/9412, K. 2015/2427 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016, 1(2), s. 337-363.

Mirasçıların Paylaşma Konusu Mallara İlişkin Ayıba Karşı Tekeffül Sorumlulukları”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1), 2016, s. 13-33.

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası Açması”, Erzurumluoğlu Armağanı, Ankara Barosu Yayınları, Ankara 2012, s. 839-850.

Gabinin Şartları”, Çankaya University Journal of Law, 2011, 7(2), s. 195-217.

Türk Medeni Kanunu’nda Mal Rejimi Sözleşmesi”, (Ar. Gör. Gamze TURAN (BAŞARA) ile ortak makale), Bilge ÖZTAN’a Armağan, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2008, s. 1079-1093.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğunun Kapsamı”, İzmir Medeni Hukuk Günleri - I, 26-29.

Eşlerden Birinin Evlilik Birliğinin Giderlerine Olağanın Üstünde Katkısı”, II. Türk Özel Hukuku ve Yargılamasındaki Güncel Sorunlar Sempozyumu, 3-3.

Alacağın Devrinde Devredenin Devralana Sorumluluğu, Evrensel Hukuk İlkeleri Işığında Türk Medeni Hukukunda Değişimler Sempozyumu”, s. 345-357.

Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararları Işığında Türk Hukukunda Kadının Soyadı” 1. ULUSLARARASI ÇUKUROVA KADIN ÇALISMALARI KONGRESI, s. 276-281.

Türk Borçlar Kanununda Borçların İfasına ve İfa Engellerine İlişkin Değişiklik ve Yenilikler”, Adana Barosu ve Çukurova Üniversitesi İşbirliğinde Çukurova Hukuk'la Hukuk Seminerleri, Adana 2014.

Sosyal Medya


Kısa Özgeçmiş:

1977 yılında Tarsus’ta doğdum. İlk ve ortaöğrenimimi Adana’da tamamladım. Ankara Hukuk Fakültesi’nde aldığım hukuk lisans eğitimi sonrası Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Medenî Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini “Ayırt Etme Gücünden Yoksunların Haksız Fiil Sorumluluğu” konulu tezle bitirdim. Daha sonra, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mirasın Paylaşılması” konulu tezle doktoramı tamamlayarak hukuk doktorasını aldım. Ekim 2019 itibariyle de diğer yayınlarla birlikte “Alacağın Devri İşleminin Geçerliliği ve Sebeple Olan İlişkisi (İllîliği)” konulu monografi ile doçentlik unvanına lâyık görüldüm.

Başlıca çalışma alanlarımı Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Özel Borç İlişkileri, Miras Hukuku, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku oluşturmaktadır. Halen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.

Yabancı Diller: İngilizce (çok iyi), Almanca (çok iyi).

 

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

Mirasın Paylaşılması, Turhan Kitabevi, Ankara 2011.

Alacağın Devri İşleminin Geçerliliği ve Sebeple Olan İlişkisi (İllîliği), Turhan Kitabevi, Ankara 2019.

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Themis Serisi, Oniki Levha Yayınları, Ankara 2019.

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Soru Kitabı, Themis Serisi, Seçkin Yayınları, Ankara 2020.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Manevî Tazminat Alacağının Devredilmesi Konusuna İlişkin Bir Değerlendirme”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2020, C. 5, S. 1/3, s. 3601-3632.

(Prof. Dr. Bilge ÖZTAN’la ortak makale) “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22.3.2017 Tarih, 2017/4-1334 Esas ve 2017/545 Karar Sayılı Kararı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2017, 75(3), s. 197-225.

Ön Vasiyet (Mirasçı Lehine Vasiyet) Kavramı, Ön Vasiyetin Unsurları ve Özellikleri”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2017, 75(2), s. 99-144.

Borcun Naklinin Borca İlişkin Benzer Etkili Diğer Hukukî Kurumlar Karsısında Teorik Sınırları”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2016, 22(3), s. 2927-2948.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 17.2.2015 Tarih ve E. 2014/9412, K. 2015/2427 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016, 1(2), s. 337-363.

Mirasçıların Paylaşma Konusu Mallara İlişkin Ayıba Karşı Tekeffül Sorumlulukları”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1), 2016, s. 13-33.

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası Açması”, Erzurumluoğlu Armağanı, Ankara Barosu Yayınları, Ankara 2012, s. 839-850.

Gabinin Şartları”, Çankaya University Journal of Law, 2011, 7(2), s. 195-217.

Türk Medeni Kanunu’nda Mal Rejimi Sözleşmesi”, (Ar. Gör. Gamze TURAN (BAŞARA) ile ortak makale), Bilge ÖZTAN’a Armağan, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2008, s. 1079-1093.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğunun Kapsamı”, İzmir Medeni Hukuk Günleri - I, 26-29.

Eşlerden Birinin Evlilik Birliğinin Giderlerine Olağanın Üstünde Katkısı”, II. Türk Özel Hukuku ve Yargılamasındaki Güncel Sorunlar Sempozyumu, 3-3.

Alacağın Devrinde Devredenin Devralana Sorumluluğu, Evrensel Hukuk İlkeleri Işığında Türk Medeni Hukukunda Değişimler Sempozyumu”, s. 345-357.

Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararları Işığında Türk Hukukunda Kadının Soyadı” 1. ULUSLARARASI ÇUKUROVA KADIN ÇALISMALARI KONGRESI, s. 276-281.

Türk Borçlar Kanununda Borçların İfasına ve İfa Engellerine İlişkin Değişiklik ve Yenilikler”, Adana Barosu ve Çukurova Üniversitesi İşbirliğinde Çukurova Hukuk'la Hukuk Seminerleri, Adana 2014.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…