Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,2 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Bağlı Nama Yazılı Payların Bi̇rden Fazla Sayıda Mi̇rasçıya İnti̇kali̇ ve Mi̇ras Ortaklığı

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Prof. Dr. Tolga AYOĞLU
 • Sayfa Sayısı: 27
 • Yayın Tarihi: 05.07.2024
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
12,00 TL

Bu kitap 865 kez incelendi; 1 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Ticaret Hukuku

I. Hukuki Sorunun Ortaya Konulması

Çalışmamızda üzerine odaklanacağımız hukuki mesele, esas sözleşme ile devri sınırlandırılmış (bağlı) nama yazılı anonim ortaklık paylarının miras yolu ile intikalinde, birden fazla mirasçının bulunduğu hallerde, terekeye dâhil olan paylar üzerinde, mirasın paylaşılmasına kadar Türk Medeni Kanunu (“TMK”) m. 640/I-II hükümleri çerçevesinde “miras ortaklığı” ve dolayısıyla “elbirliği mülkiyeti” bulunup bulunmayacağı sorusu olacaktır. Başka bir ifadeyle, çalışmamızda, bağlı nama yazılı payların miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği iktisap edilmeleri hâlinde, bunların mülkiyeti ve bunlardan kaynaklanan malvarlığına ilişkin hakların derhâl; genel kurula katılma haklarıyla oy haklarının ise ancak şirketin onayı ile birlikte devralana geçeceğini ifade eden TTK m. 494/22 hükmünün “özel hüküm” olarak nitelendirilmesi yoluyla, TMK m. 640/I-II hükümlerinin anonim ortaklık pay senetlerinin miras yolu ile intikalinde devre dışı bırakılıp bırakılamayacağı, dolayısıyla miras yoluyla intikal eden bağlı nama yazılı payların yönetim kurulu tarafından miras payları oranında doğrudan mirasçılar adına pay defterine kaydedilebilmesinin mümkün olup olmadığı sorusu inceleme konusu yapılacaktır.

Akademisyen

Prof. Dr. Tolga AYOĞLU

 • Eğitim Sayısı 1
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…