Menu

Arama Yapın

MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ İÇİN TIKLAYIN.


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,29 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Hukuki Tasarım Penceresinden Ticaret Hukuku

  • Yayınevi: Aristo Yayınevi
  • Yazar: Dr. Argun KARAMANLIOĞLU
  • Sayfa Sayısı: 40
  • Yayın Tarihi: 30.06.2022
  • Baskı: 1
  • Tür: E-kitap
  • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
3,00 TL

Bu kitap 1194 kez incelendi; 20 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku’nda, hukuki tasarım uygulamalarına başvurma ihtiyacı ve yararları hukuki tasarımın yanıt verdiği temel ihtiyaçlar ve sağladığı yararlar ile temelde aynıdır. Ticaret Hukuku’nun yapısı gereği, ticari ilişkiler söz konusu olsa da Ticaret Hukuku ve bu alandaki uyuşmazlıkların odak noktasında da –taraflar tüzel kişi olsa dahi– insan unsuru olduğu yadsınamaz.

Merkeze insanı koyan, daha kullanışlı, daha kolay anlaşılır, daha tatmin edici sözleşmeler, yasalar, hukuki hizmet sunumu, hukuk teknolojisi uygulamaları ve dersler için hukuki tasarıma ihtiyaç duymaktayız.

Son yıllardaki gelişmeler dikkate alındığında, görselliğin ve görsellik ile diğer duyularımıza hitap eden iletişimin daha da önem kazandığı açıktır. Belirtmek gerekir ki hukukta görselleştirme yeni olmayıp, oldukça eskiye dayanmaktadır[1]. Bu noktada, bir “geleceğe dönüş”ten söz edilebilir[2]. İnsanın iletişim serüveninde, Babil’den beri kültürler, toplumlar ve eğitim düzeyi farklılıkları nedeniyle karşılaşılan zorlukların aşılmasında; görsel iletişim (resimler ve işaretler) büyük önem taşımıştır[3]. Dolayısıyla görselleştirmenin, hukuki metinlerin (mevzuat ve sözleşmelerin) anlaşılmasında oldukça yararlı olacağı ve hukuki tasarım yönünden de önemli bir unsur olduğu söylenebilir. Ancak hukuki tasarımın görselleştirmeden ibaret olduğu yanılgısına düşülmemelidir. Brunschwig; görsel hukukun, görselleştirme ile sınırlı olduğu görüşündedir. Buna karşılık, Anglo-Amerikan doktrininin, görsel-işitsel hukukta tasarım öğelerini de görselleştirme kavramı içinde ele aldıkları anlaşılmaktadır. Yazara göre; görsel hukuktan, görsel-işitsel hukuka ve nihayetinde, çok algılı hukuka (hukuk ve sanal gerçeklik, hukuk ve arttırılmış gerçeklik ile hukuk ve duyular) doğru bir gidiş söz konusudur[4]. Özetle; hukuki tasarım, görselleştirme ve görsel tasarımdan ibaret olarak düşünülmemelidir.

Sonuç olarak; Ticaret Hukuku alanında, insan merkezli ve anlaşılırlık, açıklık, erişilebilirlik temeline dayalı bir tasarım faaliyeti uyuşmazlıkların önlenmesine, daha az masrafla çözülmesine, Ticaret Hukuku kavramlarının Hukuk Fakültesi ve Ticaret Hukuku alanında ders alan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine daha etkin şekilde aktarılmasına destek olacak bir hukuki tasarım faaliyetinin yararı açıktır.

 

[1]     Brunschwig, Colette: Visualisierung von Rechtsnormen – Legal Design, Zürih 2001, s. 13 vd.

[2]     Ayrıntılı bilgi için bkz. Botes, Marietjie/Rossi, Arianna: “Back to the Future wıth Icons and Images: Usıng ‘Low-Tech’ to Communıcate and Protect Prıvacy and Data”, in: Legal Design Perspectives: Theoretical and Practical Insights from the Field, ed. Ducato, Rossana/Strowel, Alain, 2021, s. 209-226.

[3]     Botes/Rossi, s. 210.

[4]     Brunschwig, Colette R.: “Visual Law and Legal Design: Questions and Tentative Answers”, in: Proceedings of the 24th International Legal Informatics Symposium IRIS 2021, Editions Weblaw, Bern 2021, s. 215 vd.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…