Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 1,16 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

100 Soruda Ceza Davaları

80,00 TL
32,00 TL

Bu kitap 4208 kez incelendi; 659 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ders Kitapları, Sınav Kitapları

Elinizdeki kitabı yazmayı planladığımızda ceza davaları konusunda pratik bir el kitabı ortaya koymak istedik.

Bu amaçla 100 soru sorduk. Bunlara verdiğimiz cevaplarla ülkemizde ceza davalarını ve ceza adalet sistemini tanıtma hedefini güttük.

Bu kitabı ceza davaları ile ilgilenen “herkes” için yaptık. Bu açıdan kitap yalnız hukukçulara hitap eden bir kitap değildir. Bu bakımdan mümkün olduğunca teknik hukuk açıklamalarından kaçındık.

Ceza davalarının omurgasını oluşturan kavramlara kitapta yer verdik.

Ayrıca, kitapta uyguladığımız soru-cevap yönteminin, okuyucu için pratiklik sağlayacağını düşündük.

Ülkemizin son dönemlerde içinden geçtiği süreçte, suçlar, ceza davaları, tutuklamalar, gözaltılar, telefon dinlemeler başta olmak üzere, öteki yargılama işlemleri o denli ön plana çıktı ki, hukukçu olmayan kişiler de ister istemez bu konularla ilgileniyorlar. Bu bakış açısı kitabın içeriğini de biçimlendirdi.

Kitabın ön kapağında (M) dikkatinizi çekecektir. Hatta başka kitaplarımdaki B&M’yi bilenler bunu yadırgayabilirler. Sizleri daha fazla merakta bırakmadan kısa bir açıklamanın zamanıdır.

B&M rumuzu Begüm ile Mehmet’tir. Bu kitapta Begüm İrtiş yazar sınıfına geçince, (M) ile Mehmet’in yerini korumak gerekti.

Belli mi olur, günler akıp gider, bir bakarsınız, Mehmet’le de bir kitap yapmışız. Kulağa ne hoş geliyor.

Yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle…

Erdener Yurtcan                    Begüm İrtiş                                                                   

Alaçatı,  Ağustos 2020

 

İçindekiler

 Soru 1: Ceza yargılaması hukukunun görevi nedir?. 10 

Soru 2: Ceza yargılamasının amacı nedir?. 12

 Soru 3: Adil yargılanma hakkı nedir?. 13      

Soru 4: Adil yargılanma hakkının kapsamı nedir?. 14

Soru 5: Adil yargılanma nasıl sağlanır?. 15

Soru 6: “Tabii Yargıç” ilkesi ne demektir?. 16

Soru 7: Yargıç bağımsızlığı ne ifade eder?. 18

Soru 8: Yargıç bağımsızlığı nasıl sağlanır?. 19

Soru 9: Savcı kimdir, ceza yargılamasındaki görevi nedir?. 20       

 Soru 10: Savcının görev alanı nasıl belirlenir?. 21                                                                    

Soru 11: Şüpheli kimdir?. 22

Soru 12: Sanık kimdir?. 23

Soru 13: Tüzel kişiler (dernek, şirket, sendika, vakıf) şüpheli/sanık olabilir mi?  24

Soru 14: Ceza yargılamasında tanık kimdir, kimler tanık olabilir?  25

Soru 15: Tanık, çağıran makama gitmek zorunda mıdır? Her tanık yemin eder mi? Tanık beyanının rolü nedir?. 26

Soru 16: Ceza yargılamasında bilirkişilik ne ifade eder?. 28

Soru 17: Kimler bilirkişi olabilir, sayı sınırlaması var mıdır?. 30

Soru 18: Bilirkişi raporu delil midir?. 31

Soru 19: Bilirkişi raporu savcıyı, mahkemeyi bağlar mı?. 32

Soru 20: Ceza yargılamasında keşif ne demektir?. 33

Soru 21: Ceza yargılamasında yer gösterme ne demektir?. 35

Soru 22: Ceza yargılamasında banda alınan kayıtlar delil olur mu?  36

Soru 23: Tutuklama nedir?. 38

Soru 24: Tutuklama kararını kim verir?. 41

Soru 25: Tutuklamanın temel ilkeleri nelerdir?. 42

Soru 26: Tutuklama (tutukluluk) süreyle sınırlı mıdır?. 43

Soru 27: Adli kontrol ne demektir?. 44

Soru 29 : Yakalama nedir?. 47

Soru 30: Kimler yakalama yapabilir?. 49

Soru 31: Yakalamanın sonucu nedir?. 51

Soru 32: Yakalama süreyle sınırlı mıdır?. 52

Soru 33: Yakalanan kişi salıverildikten sonra tekrar yakalanabilir mi?  54

Soru 34: Zorla getirme ne demektir?. 55

Soru 35: Zorla getirmeye kim karar verir?. 55

Soru 36: Kimler zorla getirilebilir?. 55

Soru 37: Zorla getirme nasıl uygulanır?. 55

Soru 38: Yurtdışına çıkma yasağı nedir?. 58

Soru 39: Yurtdışına çıkma yasağı kimler hakkında uygulanır?. 60

Soru 40: Arama nedir?. 61

Soru 41: Aramanın türleri nelerdir?. 63

Soru 42: Aramaya kim karar verir?. 64

Soru 43: Yargıç kararı olmaksızın arama yapılabilir mi?. 65

Soru 44: Arama ne zaman yapılabilir?. 67

Soru 45: Gece arama yapılabilir mi?. 68

Soru 46: Şüpheli olmayan kişilerle ilgili arama yapılabilir mi?. 69

Soru 47: Elkoyma nedir?. 70

Soru 48: Elkoymanın türleri nelerdir?. 71

Soru 49: Elkoymaya kim karar verir?. 72

Soru 50: Yargıç kararı olmaksızın elkoyma yapılabilir mi?. 73

Soru 51: Haberleşme araçlarının dinlemeye alınması nedir?. 74

Soru 52: Haberleşme araçlarının dinlemeye alınması hangi suçlarda mümkündür?  76

Soru 53: Haberleşme araçlarının dinlemeye alınmasına kim karar verir?  76

Soru 54: Haberleşme araçlarının dinlemeye alınması süreyle sınırlı mıdır?  76

Soru 55: Teknik araçlarla izleme nedir?. 77

Soru 56: Teknik araçlarla izleme hangi suçlarda mümkündür?. 79

Soru 57: Teknik araçlarla izlemeye kim karar verir?. 80

Soru 58: Teknik araçlarla izleme süreyle sınırlı mıdır?. 81

Soru 59: Gizli soruşturmacı görevlendirme nedir?. 82

Soru 60: Gizli soruşturmacı görevlendirme hangi suçlarda mümkündür?  83

Soru 61: Gizli soruşturmacı görevlendirmeye kim karar verir?. 84

Soru 62: Gizli soruşturmacı görevlendirme süreyle sınırlı mıdır?  84

Soru 63: Bir ceza olayında söz konusu olabilecek evreler nelerdir?  85

Soru 64: Hazırlık soruşturması nedir?. 86

Soru 65: Hazırlık soruşturması nasıl başlar?. 89

Soru 66: Suç duyurusu (ihbar) nasıl yapılır?. 91

Soru 67: Hazırlık soruşturması şikayet üzerine nasıl başlar?. 94

Soru 68: Hazırlık soruşturmasını kim yürütür?. 97

Soru 69: Hazırlık soruşturmasının gizli yürütülmesi ne demektir?  99

Soru 70: Hazırlık soruşturması işlemleri nasıl tutanağa bağlanır?  100

Soru 71: Hazırlık soruşturmasında kolluğun görevi nedir?. 102

Soru 72: Hazırlık soruşturması nasıl  sonuçlanır?. 105

Soru 73: Kovuşturmama kararına nasıl itiraz edilir?. 107

Soru 74: Hazırlık soruşturmasının yeniden yapılması mümkün müdür?  109

Soru 75: Ceza davasını kim açar, nasıl açılır?. 110

Soru 76: İddianame nedir, içeriğinde hangi unsurlar yer alır?. 112

Soru 77: İddianamenin iadesi mekanizması nasıl işler?. 115

Soru 78: Duruşma hazırlığı devresi nedir, bu devrede hangi işlemler yapılır?  117

Soru 79: Bir ceza davasının duruşması ne demektir?. 120

Soru 80: Duruşmayı kim yönetir?. 121

Soru 81: Açık ya da gizli duruşmada bulunmanın ya da yayımın yasaklanması mümkün müdür?  123

Soru 82: Mahkeme duruşma sonunda hangi kararları verir?. 126

Soru 83: Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) nedir ?  130

Soru 84: İstinaf kanun yolu nedir?. 132

Soru 85: İstinaf yargılaması hangi mahkemede yapılır?. 133

Soru 86: İstinaf yargılamasının ilkeleri nelerdir?. 134

Soru 87: Temyiz kanun yolunun konusu ve niteliği nedir?. 135

Soru 88: Hangi davalarda temyiz yolu açıktır?. 137

Soru 89: Yargılamanın yenilenmesi nedir, ne zaman mümkündür?  138

Soru 90:  Yargılamanın yenilenmesi davası nasıl görülür?. 140

Soru 91:  Kanun yararına bozma (yazılı emir) nedir?. 142

Soru 92:  Seri yargılama nedir?. 144

Soru 93: Basit yargılama nedir?. 147

Soru 94: Katılma (müdahale) yoluyla dava nedir?. 150

Soru 95: Kamu görevlilerinin yargılanmasının özel kuralları var mıdır?  152

Soru 96: Mal bildirimi, rüşvet ve yolsuzluk suçlarında soruşturma nasıl yapılır?  153

Soru 97:   Uzlaştırma nedir, esasları nelerdir?. 154

Soru 98:  Önödeme nedir, esasları nelerdir?. 155

Soru 99: Kişi haksız ya da hukuka aykırı olarak tutuklanırsa veya yakalanırsa devlet zararları öder mi?  156

Soru 100: Haksız ya da hukuka aykırı tutuklama ve yakalama davalarının esasları nelerdir?  158                                                                       

 

Akademisyen

Prof. Dr. Erdener YURTCAN

  • Eğitim Sayısı 0
  • E-Kitap Sayısı 45
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0
%60

Yurtcan Üçlemesi

Prof. Dr. Erdener YURTCAN

100 TL
40 TL
Satıştan Kaldırılmıştır.

Eğitmen Hakkında

1942 Ankara doğumludur.

İstanbul Alman Lisesi(1962), İstanbul Hukuk Fakültesi(1966) mezunudur.

1967 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Kürsüsüne asistan olarak atandı.

Aynı yerde 1972 yılında doktorasını tamamladı. 1976 yılında doçent, 1983 yılında profesör oldu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli oldu.

2002-2012 yılları arasında Türkiye Barolar Birliğinde genel kurul delegeliği görevini yaptı.

İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak mesleğini sürdürmektedir.

1991-1996 yılları arasında Adalet Bakanlığında yüksek müşavirlik görevi yaptı.

1981-1990 yıllarında Federal Almanya’nın Freiburg kentinde Max Planck Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsünde araştırmalar ve ortak projeler yaptı. Bunlar kitap olarak yayınlandı.

1988-1996 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu başdanışmanlığı görevini yaptı.

1992 CMUK Reformu, Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu olmak üzere, önemli yasaların taslaklarını hazırladı.

1966 yılında başlayan yayın hayatında, basılı kitaplar, e-kitaplar, âmâlar için yaptığı kitaplar, ülkenin önde gelen kitaplıklarında ve üniversite kitaplıklarında kullanıma sunulmuş 350 adedi aşan kitabı, çok sayıda makalesi ve incelemesi vardır. Bunlar Türkçe ve Almanca bilimsel çalışmalardır. 140 adet kitabı birden çok bası yapmıştır.

Roman, öykü, anı, şiir, deneme türünde 45 adet edebiyat çalışması yayınlanmıştır.

Edebiyat kitaplarının gelirlerini çeşitli kurumlara bağışlamıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da, Üsküdar ilçesinde, Altunizade semtinde bir sokağa ismini vermiştir.

Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Evlidir. Zeynep’in babası, Begüm’ün ve Mehmet’in dedesidir.

Sosyal Medya


1942 Ankara doğumludur.

İstanbul Alman Lisesi(1962), İstanbul Hukuk Fakültesi(1966) mezunudur.

1967 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Kürsüsüne asistan olarak atandı.

Aynı yerde 1972 yılında doktorasını tamamladı. 1976 yılında doçent, 1983 yılında profesör oldu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli oldu.

2002-2012 yılları arasında Türkiye Barolar Birliğinde genel kurul delegeliği görevini yaptı.

İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak mesleğini sürdürmektedir.

1991-1996 yılları arasında Adalet Bakanlığında yüksek müşavirlik görevi yaptı.

1981-1990 yıllarında Federal Almanya’nın Freiburg kentinde Max Planck Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsünde araştırmalar ve ortak projeler yaptı. Bunlar kitap olarak yayınlandı.

1988-1996 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu başdanışmanlığı görevini yaptı.

1992 CMUK Reformu, Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu olmak üzere, önemli yasaların taslaklarını hazırladı.

1966 yılında başlayan yayın hayatında, basılı kitaplar, e-kitaplar, âmâlar için yaptığı kitaplar, ülkenin önde gelen kitaplıklarında ve üniversite kitaplıklarında kullanıma sunulmuş 350 adedi aşan kitabı, çok sayıda makalesi ve incelemesi vardır. Bunlar Türkçe ve Almanca bilimsel çalışmalardır. 140 adet kitabı birden çok bası yapmıştır.

Roman, öykü, anı, şiir, deneme türünde 45 adet edebiyat çalışması yayınlanmıştır.

Edebiyat kitaplarının gelirlerini çeşitli kurumlara bağışlamıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da, Üsküdar ilçesinde, Altunizade semtinde bir sokağa ismini vermiştir.

Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Evlidir. Zeynep’in babası, Begüm’ün ve Mehmet’in dedesidir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…