Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 1,86 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Avukatlık Sözleşmesinde Ücret El Kitabı

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: LL.M. Av. Ömer Faruk İLGÜN
 • Sayfa Sayısı: 257
 • Yayın Tarihi: 10.06.2021
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 100,00
100,00 TL
10,00 TL

Bu kitap 997 kez incelendi; 17 adet satıldı.

Çalışmamızda, avukat ile iş sahibi arasında kurulan sözleşmenin unsurları, nitelikleri ile uygulamada karşılaşılan sorunlar irdelenmiştir. Bu çalışmada, özellikle avukatlık sözleşmesinin ücrete ilişkin unsuru ön planda tutulmuş, ücret konusunda detaylı bilgi verilmeye çalışılmıştır.

Avukatlık sözleşmesinin en önemli yanı hukuki bir sorun nedeniyle yardım isteğinde bulunan kişinin bu işi kanunen zorunlu nitelikleri haiz ve kısmen kamu yönü de olan bir meslek mensubundan yardım almasıdır. Bu yardımı verecek olan da avukatlık mesleği mensubudur. Avukatlık sözleşmesinin bir tarafında iş sahibi diğer tarafında avukat vardır.

Avukat, üstlendiği işi avukatlık sözleşmesi gereğince yerine getirecektir. Avukatlık sözleşmesi gereğince görevini yerine getiren avukat zaman zaman emeğinin karşılığı olan ücreti alamama riski ile karşılaşmaktadır.

Avukat, mesleğini ifa ederken her türlü özeni yerine getirmesine rağmen bazen kendi müvekkili ile ücret konusunda uyuşmazlığa düşmektedir. Bu nedenle özellikle avukatın, kendi müvekkilinden ücretini alamama sonuçları ortaya çıkmaktadır.

Bu kapsamda avukatlık sözleşmesinin geçerli şekilde kurulması ileride ortaya çıkacak sorunları önleyecektir. Bu çalışmada özellikle sözleşmenin geçerli şekilde nasıl kurulacağı, hangi hallerde sözleşmenin geçersiz kabul edildiği konuları sözleşme türleri üzerinden ele alınmıştır.

Avukat

LL.M. Av. Ömer Faruk İLGÜN

 • Eğitim Sayısı 0
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 17

Eğitmen Hakkında

1993 Aksaray  doğumlu olan yazar, ilk ve orta öğrenimini Gölbaşı/Ankara T.E.K.İ.Ö. okulunda, lise öğrenimini Gölbaşı/Ankara Anadolu Lisesinde, Hukuk öğrenimini Ankara Çankaya Hukuk Fakültesinde akademik burslu öğrenci olarak tamamlamıştır. Ardından Çankaya Hukuk Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimi sonrasında "Avukatlık Sözleşmesinde  Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartlar" adlı bitirme tezi ile mezun olmuştur.

Yazar, halen Ankara Barosuna kayıtlı  serbest avukat olarak görev yapmaktadır.

Sosyal Medya


1993 Aksaray  doğumlu olan yazar, ilk ve orta öğrenimini Gölbaşı/Ankara T.E.K.İ.Ö. okulunda, lise öğrenimini Gölbaşı/Ankara Anadolu Lisesinde, Hukuk öğrenimini Ankara Çankaya Hukuk Fakültesinde akademik burslu öğrenci olarak tamamlamıştır. Ardından Çankaya Hukuk Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimi sonrasında "Avukatlık Sözleşmesinde  Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartlar" adlı bitirme tezi ile mezun olmuştur.

Yazar, halen Ankara Barosuna kayıtlı  serbest avukat olarak görev yapmaktadır.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…