Bu eğitim 6363 kez incelendi.

IV. ULUSLARARASI TIP HUKUKU KONGRESİ


8 - 9 - 10 OCAK 2021

Detay Bilgi İçin: 0530 884 23 24
350.00 TL
SEPETE EKLE

Bildirisiz katılımcı kontenjanı 500 kişi ile sınırlıdır. 500 kayıt aldıktan sonra kongreye katılım kapanacaktır.


 • Kalan Kontenjan:910
 • Sertifika : Var
 • Ekli Dosya : Var
 • Tekrar İzle : Var

Değerli "TIP HUKUKU" dostları;

 

Tıp sürekli gelişen dinamik bir bilim dalı olup, tıp alanındaki gelişmelerle ortaya çıkan hukuki sorunlara da aynı süratte çözüm önerileri bulmak zorundayız. Bu nedenle, bilim insanları ve uygulamacılar, hukuki ihtilafların çözümüne ve kanun koyucunun düzenlemelerine katkı sağlamak üzere kongre, sempozyum ve panellerde özellikle güncel konuları ele alıp tartışarak çözüm önerileri sunmalıdır.

Bu amaçla yola çıktığımız ve İki yılda bir düzenlediğimiz kongremizin ilki, 2-5 Eylül 2015 tarihlerinde Bodrum’da  düzenlendi (“Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi  -Vaka Tartışmalı-”) ve tebliğler yayınlandı. İkincisi ise, 20-24 Eylül 2017 tarihlerinde Antalya’da “II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi” olarak yapıldı ve kitabı da yayınlandı. Kongremizin üçüncüsü de, 9-12 Ekim 2019 tarihlerinde yine Antalya’da Türkiye’nin dışında 17 ülkeden katılımcıların sunumlarıyla gerçekleştirildi. Bu kongrenin bildirileri de iki cilt halinde 2020 yılı içinde yayınlandı.

2021’in hemen başında düzenleyeceğimiz dördüncü kongremiz, dünyada yaşanan pandemi nedeniyle ilk defa çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. "IV. ULUSLARARASI TIP HUKUKU KONGRESİ" ne (8-9-10 Ocak 2021) sizi davet etmekten onur duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kongremiz, ülkemizin köklü üniversitelerinden Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve DEÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecektir.  "ULUSLARARASI KONGREMİZ" bu yıl da,  Afrika, Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye' den katılımcılarla tıp hukukunun klasik veya güncel veya yeni konularında sunumlarla gerçekleştirilecektir.

Kongremizde, Hekimler, Hâkimler, Savcılar, Avukatlar, Öğretim Elemanları, diğer tüm sağlık çalışanları ile ilgili alanlarda asistan ve öğrencileri tebliğ sunmaya ve kongremize katılmaya davet ediyoruz. Kongrenin ana ve yan konularının yanı sıra, gerek uygulama ve gerekse teori açısından katkısı olabilecek her konuda sunumlar yapılabilir.

Kongrede Türkçe, Almanca, Arapça veya İngilizce sunumlar olacaktır.

Bütün sunumlar kongre sonrasında elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

Böyle bir bilim ziyafetine, tüm tıp hukuku dostlarını davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Tıp ve sağlık hukukuna gönül veren ve ilgi duyanlara saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ                   Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi                                    Ceza Hukukçusu

Hukuk Fakültesi Dekanı                                     Avukat, The Law Office Istanbul

Kongre Başkanı                                                   Kongre Başkanı

 

 Dear friends of "MEDICAL LAW";

 This year, we would like to invite you to the "IV. INTERNATIONAL MEDICAL LAW CONGRESS" (8-9-10 January 2021). Our congress will be held ONLINE and hosted by the Law Faculty of the Dokuz Eylül University which is one of the most reputable universities of our country. Two years ago, the III. International Medical Law Congress was performed with the participation of scientists and academics from 17 countries in Antalya/Turkey. This year, we expect that the Congress will gather even more participants from all over the world including African, Asian, European and Middle Eastern countries.
The Congress will cover all topics of medical/health law. We will be pleased to express our pleasure to invite all Medical Law friends to this scientific feast.
The IV. International Medical Law Congress will be held in Turkish, English, German and Arabic; there will be no simultaneous translation.

Prof. Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ
Dean, Law Faculty, Dokuz Eylul University
Congress Co-Chair

Dr. jur. Dr. h.c. Hakan HAKERİ
Professor of criminal and medical Law
Attorney at Law, The Law Office Istanbul
Congress Co-Chair

أصدقاء "القانون الطبي" الأعزاء ؛

 نود دعوتك إلى "المؤتمر الدولي الرابع للقانون الطبي" (8-9-10 يناير 2021)في هذا العام  . سيعقد مؤتمرنا على الإنترنت (on line)، وتستضيفه إدارة جامعة دوكوز إيلول ،

إحدى الجامعات ذات السمعة الطيبة

جامعات تركيا، وعمادة كلية الحقوق في DEU. أخيرًا ، أجرى ذلك المؤتمر بمشا ركة علماء القانون الطبي في  العام الماضي في أنطاليا/ Turkiye بمشاركة 17 دولة.   ستحتوي على مسائل مثيرة للاهتمام للغاية تمت مناقشتها في جدول الأعمال هذا العام ،  في البلدان الأوروبية وتركيا ودول الشرق الأوسط ،. يسعدنا أن نعرب عن سعادتنا بدعوة جميع أصدقاء القانون الطبي لمثل هذا العيد العلمي.

 

 الأستاذ الدكتور محمد رفيق كوركوسوز

 عميد كلية القانون /جامعة دوكوز إيلول

 والرئيس المشارك    للكونغرس

 

 الأستاذ الدكتور هاكان هاكيري

 أستاذ القانون الجنائي والطب

 والرئيس المشارك للكونغرس

***Bildiri başlığı ve özetlerin uthk@hukukegitim.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

30 Kasım 2020 tarihine kadar bildiri konusu ve özetin gönderilmesi gerekmektedir. Kabul edildiği bildirilen tebliğlerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar tam metin olarak gönderilmesi gerekmektedir. Özet 12 punto ile en fazla bir sayfa olmalı ve 3-6 kelime anahtar kelime eklenmelidir. Tam metin bildirilerde sayfa sınırı yoktur, ancak bildirinin bilimsel kurallara uygun makale şeklinde hazırlanması gerekmektedir.

***Kongre dili Türkçe, Arapça, Almanca ve İngilizce olup, tercüme yapılmayacaktır.

KONGRE KONULARI

Kongremizde tıp ve sağlık hukukunun tüm alanlarında sunum yapılabilir.

Ana Konular:

1- Halk Sağlığı Hukuku

   - Salgın Hastalıklardan Devletin Sorumluluğu

    -Salgın Hastalıklarda Teşhis ve Tedavinin Reddi

2-Taşıyıcı Annelik, Yapay Döllenme, Kürtaj

3-Organ ve Doku Nakli

4- Psikiyatride Hukuki ve Etik Sorunlar

5- Anne Sütünün Tıbbi ve Hukuki Olarak Değerlendirilmesi; Genetik Sakıncalar

6- Yapay Zekanın Tıpta Kullanımı ve Hukuki Sorunlar

7- Pandemi Sürecinde Uzaktan Teşhis ve Tedavi Yasağı

8- Sağlık Çalışanlarının Etik ve Hukuk İkilemleri

9-Genetik Teşhişlerde Hukuki ve Etik Sorunlar

 

ŞU ANA KADAR KONGRE SEKRETERYASINA İLETİLEN BİLDİRİ BAŞLIKLARI:

Türkçe Sunumlar

Adli Vakalarda Tıbben ve Hukuken Otopsi mi Organ Nakli mi Önceliklidir?

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararlarında Manevi Tazminat Sebebi Olarak Aydınlatılmış Onam’ın İncelenmesi

Anne Sütünün Tıbbi ve Hukuki Niteliği

Bir Uzman Mütalaası Işığında Diş Hekimliğinde Endikasyon, Aydınlatma ve Malpraktis

Ceza Muhakemesi Hukukunda Suçtan Zarar Görenin Beden Muayenesi ve Örnek Alınmasının Tıp Hukukundaki Yansımaları

Cinsiyet Değişikliğine Yönelik Tıbbi Müdahalelerin Hukuki Niteliği ve Hukuka Uygunluğu

Covıd 19 Pandemisi ve Defansif Tıp

COVID-19’un Sağlık Hizmet Sunucularında Çalışanlar Açısından İş Kazası, Meslek Hastalığı ve Vazife Malullüğü Bakımından Değerlendirilmesi

Covid 19 Salgını ve KKTC’de Alınan  Tedbirlerin Yasal Dayanağı 

Covıd 19 Pandemisi Çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Âcil Durumu Kararına Dair Genel Bir Değerlendirme

Covid 19 Pandemisinde Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması

Covid 19 Salgınında Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Kurumunun Rolü 

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Hekim Hakları Üzerine Tekrar Düşünmek

Covid-19 Salgını Kapsamında Deney Aşamasında Olan İlaçların/Tedavi Yöntemlerinin Kullanılmasının İnsan Üzerinde Deney Suçu (TCK m. 90) Kapsamında Değerlendirilmesi

Çin'in Uluslararası Sorumluluğu - COVİD

Çocuk Düşürtme Suçu

Diş Hekimlerinin Hukuki Sorumluluğu

Dört Kutu Yöntemiyle Klinik Etik Karar Verme Örneği: Yoğun Bakımda Yaşamından Umut Kesilen Hastanın Spermi, Eşinin Talebi Doğrultusunda Alınabilir Mi?

Eczacıların Hukuki Sorumluluğu

Endikasyonsuz Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu

Estetik Cerrahide Hukuki Sorumluluklar ve Eser Sözleşmesi

Estetik Sağlık Turizmi Hukuku

Gebeliğin Sonlandırılması Eyleminde Hekimin Faillik Durumu

Genetik Teşhislerde Hukuki ve Etik Sorunlar

Göz Hastalıkları ve Cerrahisinde Hukuki Sorumluluklar ve Eser Sözleşmesi

Hakim veya Savcı Kararına Göre Hastaya Tıbbi Müdahale İsteminin Geçerlilik ve Güvenilirliği

Hasta Özerkliği (Autonomy) Kavramı ve Bilgilendirilmiş Rıza (Bilgilendirilmiş Rıza Gerekli ama Yeterli mi?) 

Hastane Enfeksiyonu Nedeniyle Hastanelerin Sorumluluğu

Hastanın Taburcu Olmasının Sağlık Çalışanı Tarafından Önerilmesinin Hukuki Sonuçları

Hastanın Yükümlülükleri, Kusurları ve İyileşme Dışı İkincil Kazançlarının Tıp Hukukundaki Önemi

Hatalı Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Tam Yargı Davalarında Tazminat Ödenmesinin Koşulları

Hekim Mesleki Mesuliyet Sigortası Uygulama Problemleri

Hekimin Disiplin Suçları ve Zamanaşımı

Hekimlerin Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri - 5510 Sayılı Kanun Ek Madde 10 Düzenlemesi ve Taşeron Hekimlik Uygulamaları

İnterseks Bireylerin Cinsiyet Değişikliklerinde Karşılaşılan Hukuki Sorunlar

Kamu Hastanelerinin Sağlık Çalışanlarına Karşı Açtığı Rücu Davaları

Kamuda Çalışan Hekimlerin Ceza Sorumluluğu ve Lüum-u Muhakeme Kararlarının Önemi

Kan ve Kan Ürünleri Bağlamında İşlenebilecek Suçlar

Kardiyovasküler Cerrahide Sık Karşılaşılan Hukuki Sorunlar

Kazakistan Cumhuriyeti'nde Taşıyıcı Annelik 

Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması ve Hasta Mahremiyeti

Kozmetik Uygulamalarda Yasal Sorunlar

Kompozit Doku Nakillerinde Yeni Ufuklar: Kafaya Vücut Nakli

Kök Hücrenin Hukuki Niteliği Ve Üzerindeki Hak Sahipliği

Kürtajda Rıza

Mahremiyet Kapsamında Hekimin Hasta “Hikâyelerini” Paylaşmasının/Alenileştirmesinin Hukuki Sorumluluğu ve Etik Boyutu

Obstetrik ve Jinekolojide Hukuki Sorunlar

Organ ve Doku Nakli

Ölmüş Babasının Cesedini Morgdan Acil Servise Geri Getiren Hasta Yakını Davranışı Üzerinden Sağlıkta Güven Temelli İlişkinin Değerlendirilmesi 

Özel Hastanelerin Sorumsuzluk Kayıtlarının Geçerliliği ve Uygulanması

Pediatri Kliniklerinde Sık Karşılaşılan ve Yargıya Yansıyan Hukuki Sorunlar

Psikiyatristin Özen Borcu

Robotik Cerrahi Müdahalelerden Doğan Cezai Sorumluluk

Sağlık Çalışanlarının Taksirle Yaralama Nedeniyle Sorumluluğu

Sağlık Hakkı Çerçevesinde Endikasyon Dışı İlaç Uygulamaları

Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kusursuz Sorumluluğu

Sağlık Mesleği Suçu Bildirmemesi Suçu 

Saklanmakta Olan Kordon Kanının Bertarafı ve Hak Sahipliği Sorunsalı

Şehir Hastanesi Uygulamalarının Sağlık Personel Hukuku ve Sorumluluk Hukuku Bakımından Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Taksirle Öldürme, Taksirle Yaralama ve Görevi Kötüye Kullanma Suçlari Özelinde Tibbi Müdahaleden Kaynaklanan Cezai Sorumluluk

Taşıyıcı Annelik: ABD Modelinin Avrupa Ülkelerindeki Yankıları

Taşıyıcı Annelikte Genetik Faktörler ve Soybağı

TCK m.280 Kapsamında Psikiyatristlerin Suçu Bildirme Yükümlülüğü Ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar

Tele Sağlık ve Uluslararası Uygulamaları

Teledermatoloji: Hukuki olarak ne kadar mümkün?'

Teletıp ve Mesafeli Sözleşmeler

Tıbbi Malpraktiste Bilirkişilik: Güncel Durum ve Yakın Gelecekte Beklenenler

Tıbbi Uygulama Hataları Bakımından İlliyet/ Nedensellik Bağı ve Tespiti

Tıp Ceza Hukukunda Kusur

Tıp Hukuku Uyuşmazlıklarının Tüketici Davası Olarak Görülmesi Kaynaklı Problemler 

Tıpta Yapay Zeka Kullanımı İle Hekimin Özel Hukuk Sorumluluğu

Tüketici Mahkemelerinde Görülmekte Olan Tıbbi Uygulamadan Doğan Davalarda Yargı Öncesi Zorunlu Arabuluculuk Sisteminin Uygulanmasında Sigorta Şirketlerinin Konumu

Türk Ceza Kanuna Göre Hekimin Organ veya Doku Nakli Şuçlarına İlişkin Cezai Sorumluluğu

Ukrayna Hukukunda Hekimlerin Hastanın Ölümüne Sebebiyet Vermeleri Halinde Sorumluluğu

Uzman Mütalaası: Hekimin Bizzat Muayene ve İlaç Yazma Yükümlülüğü ve Evrakta Sahtecilik Suçu: Vaka Çalışması

Yapay Zekanın Klasik Tıp Hukukuna Yansımaları

Yapay Rahim Teknolojisi ve Ceninin Hukuki Konumuna Etkisi

Yaşam Hakkı, İlgilinin Rızası ve Ötanazi

Yetkisiz Hekimlik Suçunda (1219 Sayılı Yasa M.25) Sorunlu  İki Alan: “Hasta Tedavi Etme Kavramı” ve  İçtima

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Malpraktis’e Eğilimlerinin İncelenmesi

Yüzde Sabit Eser Kavramı ve Yargıtay Kararları Işığında Genel Değerlendirme


İngilizce Sunumlar

New Horizons in Medical Law Amidst a Global Pandemic

Criminal Law Aspects of Medical Issues of Doctors and Patients

Surrogacy: Ethical and Legal Issues in the Republic of North Macedonia

Erasure Of The Health Data 

Legal Qualification of Medical Errors

Digital Contact Tracing to Fight the Pandemic

Medical Malpractice - Avoidance of Dispute and Prevention of Recurrence

Resource Allocation, Prioritisation and Triage in the event of a Pandemic: The Ethical Challenges

The New Medical Law

Artificial Intelligence (AI) in the Medical Field: A Medico-Legal Consideration

UN Activities to Combat COVID


Almanca Sunumlar

Der Augsburg Münchner Hallesche Entwurf eines Gesetzes zur Gewaehrleistung selbstbestimmten Sterbens und zu Suizidpravention (AMHE-SterbehilfeG)

Die aktuelle Lage zum assistierten Suizid in Deutschland

Die Haltung der Ärzte in Sterbehilfefällen

Palliative Sedierung und strafrechtliche Verantwortlichkeit

Vergleich des Medizinrechts der einigen balkanischen Staaten (Kosova, Albanien und Nord Mazedonien) mit dem europäischen Medizinrecht.

Medizinstrafrecht in der Russischen Föderation: Probleme und künftige Entwicklung

 

Tüm kongre katılımcılarının kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt işlemlerini tamamlamayanların bildirileri kabul edilemeyecektir.

Kongre tarihine 1 hafta kalana kadar gerçekleşecek iptallerde, kesintisiz iade gerçekleştirilecektir. Son 1 hafta kala yapılan iptaller kabul edilmeyecektir.

Kongre katılımcılarına kongrede sunulan tebliğler düzenlenip e-kitap olarak hediye edilecektir.

Bildirimli ve bildirimsiz katılım mümkün olup; kongre ücreti değişmemektedir.

Sertifikalar online olup, katılımcının hesabına işlenecektir. Sadece bütün oturumların en az %50'sine canlı olarak katılan katılımcılara sertifika düzenlenecektir. Tebliğcilerin sertifikası ayrı olup, sunum yapılan oturumdan hemen sonra tebliğcinin sertifikası hesabına işlenmiş olacaktır.

Kongrenin her türlü görsel, sesli ve yazılı verilerinin telif hakkı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne aittir. Üniversite, bu hakkına aykırı davranışta bulunan kişiler hakkında kanuni işlem başlatma hakkını saklı tutar.

KEYNOTE SPEAKERS

Prof. Dr. Ergun Özsunay, İstanbul

Prof. Dr. Puteri Nemie Bt. Jahn Kassim, Endonezya

 

 1. Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver, İstanbul
 2. Prof. Dr. Akihiro Onagi, Japonya
 3. Prof. Dr. Ergun Özsunay, İstanbul
 4. Prof. Dr. Faik Çelik, İstanbul
 5. Prof. Dr. Gunnar Duttge, Almanya
 6. Prof. Dr. Hakan Ertin, İstanbul
 7. Prof. Dr. Handan Yokuş Sevük, Diyarbakır
 8. Prof. Dr. Henning Rosenau, Almanya
 9. Prof. Dr. Massimo Donini, İtalya
 10. Prof. Dr. Murat Doğan, Kayseri
 11. Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, İstanbul
 12. Prof. Dr. Pervin Somer, İstanbul
 13. Prof. Dr. Ramazan Yıldırım, Konya
 14. Prof. Dr. Recep Gülşen, Iğdır
 15. Prof. Dr. Ülker Gül, Ankara
 16. Prof. Dr. Vera Lucia Raposo, Macau/Portekiz
 17. Prof. Dr. Yaşar Bilge/Ankara
 18. Doç. Dr. İpek Sevda Söğüt, İstanbul
 19. Doç. Dr. Sadmir Karoviç, Bosna-Hersek
 20. Doç. Dr. Turgay Akalın, KKTC
 21. Doç. Dr. Yıldız Abik, Ankara
 22. Dr. Ahmet Erzurumlu, Ankara
 23. Dr. Bahar Shahed, İran
 24. Dr. Doğan Gedik, Hâkim/İstanbul
 25. Dr. Lasha Giorgi Kutalia, Gürcistan
 26. Dr. Lila Saker, Cezayir
 27. Dr. Natalia Hendel, Ukrayna
 28. Dr. Av. Yakup Gökhan Doğramacı, İzmir
 29. Dr. Öğr. Üyesi, Arif Hüdai Köken, Nevşehir
 30. Dr. Öğr. Üyesi, Ertuğrul Gök, Diyarbakır
 31. Dr. Öğr. Üyesi Yahya Deryal, Gaziantep
 32. Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burcu Akbaba, Bursa
 33. Jasmina Krstenic, Sırbistan
 34. Serap Kaygusuz Hâkim/Ankara
 35. Veronika Kedyk, Ukrayna

BİLİM KURULU

 

Prof. Dr. Afsun Ezel Esatoğlu Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Acıduman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Nadi Günal Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Saltık Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD
Prof. Dr. Ahmet Serel Üroloji Uzmanı/ Hukukçu
Prof. Dr. Akihiro Onagi Hokkaido Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Japonya
Prof. Dr. Alissa Maiza Lecturer, Djelfa University Law Faculty /Algeria
Prof. Dr. Andrzej Bistyga Katowice University, School of Economics, Polonya
Prof. Dr. Anna Serebrennikova Moskova Lomonosov Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji ABD Başkanı
Prof. Dr. Arın Namal İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Atilla Arıncı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Barbaros Dokumacı Özel Bayrampaşa KOLAN Hastanesi
Prof. Dr. Berna Arda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Demet Özdamar Dokuz Eylül ÜniversitesiHukuk Fakültesi
Prof. Dr. Elena Marchetti Griffith Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Avustralya
Prof. Dr. Erdal Kalkan Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu Göz Hastalıkları Uzmanı ve Hukukçu
Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Fadıl Yıldırım Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Faik Çelik İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi E. Öğretim Üyesi
Prof. Dr. FaridS huaib International IslamicUniversity of Malaysia
Prof. Dr. Hadi Shalluf Hukuk Fakültesi, Kuveyt
Prof. Dr. Halil Kalabalık Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hanefi Özbek Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Hans Lilie Martin Luther Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Almanya
Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Henning Rosenau Martin Luther Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Almanya
Prof. Dr. İlhan İlkılıç İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mohd Ikbal Abdulwahab International IslamicUniversity of Malaysia
Prof. Dr. Murat Doğan Erciyes    Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Nedime Serakıncı  Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Nilgün Sarp Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nüket Örnek Büken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Oğuz Sancaktar Dokuz Eylül ÜniversitesiHukuk Fakültesi
Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ramazan Çağlayan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Recep Gülşen Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Nuğy Nabeel Lecturer, Berika University Law Faculty /Algeria
Prof. Dr. Paola Todiny Lecturer,  Como University LawFaculty /İtalia
Ass. Prof. Dr. Maria Petrova Lecturer,  Sofia University Law Faculty /Bulgaria
Doç. Dr. Burcu Özcan Büyüktanır Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Erdal Yerdelen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. İbrahim Akalın İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Nalan Metin Aksu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD Başkanı
Doç. Dr. Ramazan Akçan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD
Doç. Dr. Sibel Safi Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Şölen Külahçı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Yıldız Abik Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Durak Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Almıla Pazarcı Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu
Dr. Öğr. Üyesi Arif Hüdai Köken

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Erika Biton Serdaroğlu Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Erbay Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Demir Küreci Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Alpertunga İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etiği ABD Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mine Kasapoğlu Turhan İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Müge Demir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ergün Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD ÖğretimÜyesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Önder İlgili Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Sezercan Bektaş             Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Turgay Akalın Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu
Dr. Öğr. Ü. Zeynep Burcu Akbaba Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Pardis MoslemzadeTehrani Malaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Malezya
Dr. M. Halit Korkusuz  
Susanna Suleimanova Lecturer at theDepartment of the Civil Procedure National University “OdessaLaw Academy”
Jasmina Krstenic Deputy Public Prosecutor, Focal Point for Serbian Judges and Prosecutors, Member of the Consultative Board of HELP Programme of the Council of Europe in Strasbourg, France, Member of the National network for application of European standards of Human rights court protection in Setbia, Coordinator of the Goup for Criminal Law

KONGRE ONURSAL BAŞKANI

 

Prof. Dr. Nükhet Hotar

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü

KONGRE BAŞKANLARI

 

Prof. Dr. M. Refik Korkusuz

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Av. Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri

İstanbul Barosu

KONGRE BAŞKAN YRD.

 

Av. Cahid Doğan

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Hukuk Müşaviri

DÜZENLEME KURULU

 

Prof. Dr. Ahmet Serel Üroloji Uzmanı/ Hukukçu
Prof. Dr. Atilla Arıncı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Başar Cander Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Çağlar Özel Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Murat Doğan Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Nilgün Sarp Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Pervin Somer Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Serkan Çınarlı Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Vera Lucia  Raposo Ass Professor of the Faculty of. Law of Macau University, Çin; Professor of the Faculty of Law of Coimbra Unıversity, Portekiz 
Prof. Dr. Zeynep Gökçen Çakır Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. İpek Sevda Söğüt Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Şölen Külahçı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Yalçın Büyük Adli Tıp Kurumu Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nebahat Kayaer Ceza Hukukçusu
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Nart Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Eyüp Kahveci Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Yavuz Selim Çınar Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı
Av. Abdurrahim Burak  Sakarya Barosu Başkanı
Av. Dr. Cengiz Bayram Gaziantep Barosu
Av. Dr. E.Neval Yılmaz Ankara Barosu
Av. Iryna Senyuta Lviv Barosu, Tıp Hukuku Doktora Öğrencisi
Av. Sunay Akyıldız Tıp Hukuku Derneği Başkanı
Huk. Arb. Ecz. Rezzan Günday           Hukukcu-Eczacı, LLM

SEKRETERYA

 

Prof. Dr. Murat DOĞAN                          

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Yıldız Abik

Ankara Üniversitesi hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burcu Akbaba

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Av. Yakup Gökhan Doğramacı

Sağlık Hukuku Bilim Uzmanı

Dr. Öğr. Üyesi  Arif Hüdai Köken

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nuray Çelik

Tıp Hukuku Bilim Uzmanı

Anında haberdar olmak ister misiniz ?

Whatsapp grubumuza kayıt olun!