Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 3,51 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Rehnin Özel Yoldan Paraya Çevrilmesi

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Av. Dr. Halil Ahmet YÜCE
 • Sayfa Sayısı: 484
 • Yayın Tarihi: 16.11.2023
 • Baskı: 1.
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 425,00
425,00 TL
170,00 TL

Bu kitap 837 kez incelendi; 0 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, İcra ve İflas Hukuku

Rehnin özel yoldan paraya çevrilmesi meselesi, tespit edebildiğim kadarıyla Türk hukukunda ilk olarak bu çalışma ile monografi seviyesinde incelenmektedir. Nitekim İsviçre hukukunda da bu konu yalnızca Dessauges tarafından 1934 senesinde monografi olarak ele alınmıştır. Bu bakımdan Türk-İsviçre hukukunda özel satış işlemi, “yalnızca yeri geldiğinde değinilen bir istisna” olarak kendisine bazı kısa alt başlıklarda veya makalelerde yer bulmuştur. Halbuki, kendisi (istisnaen dahi olsa) mevzuatta açıkça düzenlenen ve tüm paraya çevirme ilişkilerinde radikal bir değişiklik anlamına gelen bu konu daha yakından incelenmeyi hak etmektedir. Nitekim konuya gereken ehemmiyet verilmediği için birçok yazar sistematik ya da bütünlüğü olmayan görüşler öne sürmüştür. Örneğin taşınır eşya rehni hakkında bu bahse değinen birçok yazar taşınmaz rehni bakımından bu konuya hiç değinmemekte; hatta kimi yazarlar bazı hallerde birbirlerini aksi görüşte olmakla itham ederken esasen aynı görüşü savunmaktadır. O nedenle bazı bölümlerde doktrindeki görüşlerin tasnif edilmesinde de zorluk yaşanmıştır.

Özel satış işlemi ilk olarak “rehinli alacaklının "rehin hakkının bir parçası olarak bu kudrete sahip olup olmadığı".” ile başlayan derin bir maddi hukuk tartışmasını beraberinde getirirken, ikinci olarak da “devletin şiddet tekelinin bir tezahürü olan icra organlarının yetki alanına alacaklı tarafından tecavüz edilip edilmediği” gibi önemli bir şeklî hukuk tartışmasına da dokunmaktadır. Ek olarak, özel satış işleminin hüküm ve sonuçları (örn. mülkiyetin alacaklı tarafından alıcıya devredilmesi, rehinli alacaklı ile rehin veren arasındaki sözleşmesel ilişki vs.) ele alınırken eşya hukuku ve borçlar hukukuna dair önemli kavramlar da ele alınmaktadır. Üstelik tüm bu tartışmaların yanında daima bir köşede duran “(kanunda) açık hüküm yokluğu nedeniyle nitelikli susma” ve “kanuna karşı hile” tehlikeleri de gündeme gelmektedir. Bu bakımdan, başlangıçta tahmin ettiğimden oldukça geniş bir hukuki çerçeveye değinen bu çalışmanın hacmi de planladığımdan büyük olmuştur. Ancak konu bütünlüğünün bozulmaması bakımından bu bir gereklilikti. Tez konum, peşine düştükçe beni yeni maceralara sürükleyen bir yol arkadaşı olmuştu.

Tez çalışmasının birincil amacı şüphesiz ki mevcut bilgi durumunu ileri taşımak ve yeni bir anlam ortaya koymaktır. O nedenle konuyu ele alırken yalnızca halihazırda özel satış işlemlerinin ne şekilde gerçekleştiğiyle sınırlı kalmadım. Çalışmamı “alternatif bir paraya çevirme rejimi tasarısı” gibi ele aldım. Bu bakımdan, mevcut hukukun yanında olması gereken hukuka dair önerilerim de mevcuttur. Zira son yıllarda belirginleşen “hukuk uyuşmazlıklarında tarafların daha etkin olmasına” yönelik eğilim de dikkate alınacak olursa, özel satış yönteminin zamanla daha yaygın hale geleceğini ve belki de bir gün açıkça düzenlenen müstakil bir paraya çevirme rejimi olarak hukuk sistemimizde yerini alacağını tahmin etmek mümkündür. Her hâlükârda, çalışmamın teminat hukukuyla ilgilenen tüm hukukçulara faydalı olmasını ve Türk hukuk doktrinini zenginleştirmesini temenni ediyorum.

Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşında, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm devrim ve aydınlanma neferlerine ithaf edilmiştir.

Av. Dr. Halil Ahmet Yüce

Dr.

Dr. Fevzi ENGİN

 • Eğitim Sayısı 0
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

1959 yılında Fındıklı-Rize'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Fındıklı'da, üniversite öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 1984-2000 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev almıştır ve aynı görevi 2000 yılından itibaren Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde devam ettirmektedir. İki dönem, Atatürkçü Düşünce Derneği Zonguldak Şubesi Başkanlığı, Halkevi Bolu Şubesi Başkan Yardımcılığı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu kuruculuğu ve danışmanlığı, A.İ.B.U. Öğretim Elemanları Derneği Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Halen Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şube üyesidir. Temel ilgi ve uzmanlık alanları; kamu ekonomisi, maliye politikası, vergi hukuku ve uygulamaları ile Türkiye ekonomisidir. Almanca bilmektedir. Evli ve biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır.

Sosyal Medya


Av. Dr. Halil Ahmet Yüce: Ankara Üniversitesi’nden 2015 yılında Hukuk Fakültesi lisans, 2017 yılında ise Özel Hukuk yüksek lisans derecesini aldı. 2017 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi S.B.E. Özel Hukuk Doktora Programı’ndan 2023 senesinde mezun oldu. 2016 yılında avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde editör yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2021-2022 yılları arasında 12 ay TÜBİTAK 2214-A desteği ile Hamburg Üniversitesi ve Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht (Hamburg) kurumlarında misafir araştırmacı olarak çalıştı. 2022 yılından bu yana Tekirdağ’da avukatlık yapmaktadır. İlgi alanlarına özellikle Teminat Hukuku, Taşınmaz Hukuku, Miras Hukuku, Takip Hukuku ve Hukuki İşlem Teorisi dâhildir ([email protected]).

 

YAYIN LİSTESİ

Kitaplar

1.         Yüce, Halil Ahmet/Bilgetekin, N. Tuğçe, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları: Borçlar Hukuku Genel Hükümler – Eşya Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2021.

2.         Viyana Satım Sözleşmesi'nin (CISG) 79. Maddesi Uyarınca Tazminat Sorumluluğundan Kurtulma, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018.

 

Makaleler

1.         Erişir, Evrim/Yüce, Halil Ahmet, Yargıtay’ın “İpotek Hakkının Bölünmezliği” Olarak İfade Ettiği İlkeye Eleştirel Bir Bakış: Birden Fazla Alacağı Güvence Altına Alan İpotek Hakkının Paraya Çevrilmesi İçin Yapılan İcra Takibinin Etkileri, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 29 S. 1, 2023, s. 441-494.

2.         Rehin Hakkının Roma Hukukundaki Dönüşümü: Alacaklıya Verdikleri Yetki Bakımından Fiducia, Pignus ve Hypotheca Kavramları, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9 S. 2, s. 557-592.

3.         Lex Commissoria Yasağı, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5 S. 2 - Aralık 2017, s. 191-203.

4.         Türk Borçlar Kanunu’nun 603. Maddesi Çerçevesinde Aval ve Kefalet Hükümleri, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4 S. 2, Aralık 2016, s. 127-153.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…