Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 1,01 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Adi Ortaklık – İş Ortaklığı – Konsorsiyum – Ortak Girişim (Joint Venture) Kuruluşu, Muhasebesi ve Tasfiyesi

140,00 TL
56,00 TL

Bu kitap 1662 kez incelendi; 57 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Genel Hukuk, Ticaret Hukuku

Adi Ortaklık, İş Ortaklığı, Konsorsiyum ve Ortak Girişim (Joint Vernture) şeklindeki gelişen şirketleşme ülkemizde hukuki altyapısı henüz tam olarak oluşmamış yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Alman hukukundan etkilenerek ülkemizde uygulamaya konulan genelde adi ortaklık olarak tanımlanan şirket türü Türk Ticaret Kanunu’nda net olarak sınırları çizilen bir şirket türü değildir. Borçlar hukukunda tanımlanmaktadır.

Küreselleşme ve uygulamadaki gelişmeler Borçlar Kanunu’nda yer alan çerçeveyi hızla aşmış adeta kendi mevzuatını kendisi oluşturmuştur. Özellikle sermaye şirketlerinin riski paylaşmak amacıyla büyük ihalelerde oluşturdukları yeni yapılar yasal olarak konumlanmış durumda değildir. İhale yasalarında, yönetmeliklerinde yer alan değinmeler, Gelir İdaresi Başkanlığının özelgelerle işleyişi yönlendirmesi yeterli değildir.

Adi ortaklık konusunda idari ve adli yargıya yansıyan pek çok uyuşmazlıkla karşılaşmaya başladığımızdan adi ortaklık ve türevlerinin özellikle Türk Ticaret Kanunu’nda net olarak çerçevesinin çizilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu kitap mümkün olduğunca tüm alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm bulma ve kullanıcılara katkı sağlama amacıyla hazırlanmıştır.

Gelir İdaresi tarafından yayınlanan özelgeler konusunda İdris Akçelik, vergi uygulamaları konusunda Yavuz Çalışkan, muhasebe uygulamaları konusunda Zehre Neşe Demirer katkı sağlamışlardır.

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Doktora Öğrencisi Hasan Ali Güçlü de hukuki konularda katkı sağlamıştır.

Okurlara yararlı olmasını dileriz.

Şubat 2023

Dr. Faruk GÜÇLÜ

Akademisyen

Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ

  • Eğitim Sayısı 0
  • E-Kitap Sayısı 2
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Doç. Dr. FARUK GÜÇLÜ                                                                

1961 yılında Nevşehir’de doğdu.

Gazi Üniversitesi İİBF 1984 yılı mezunudur.

Yüksek lisansını ve doktorasını Gazi Üniversitesinde yaptı.

Mali Müşavirler Odasının kuruluş yıllarında Oda Disiplin Kurulu Başkanlığı ve uzun süre Basın Yayın Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Hürses Gazetesinde uzun süre vergi ve muhasebe konularında köşe yazısı yazdı.

1999/2000 yıllarında Cumhuriyet Üniversitesi İİBF’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2000 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF’nde öğretim üyesi görevi aldı. 2007 yılı başında bu görevinden emekliye ayrıldı.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda dersler verdi.

Emeklilik sonrası değişik üniversitelerde “vergi hukuku” ve “muhasebe” alanında ücretli dersler verdi.

Meslekle ilgili 19, halk bilimi ve diğer konularla ilgili 28 adet yayınlanmış kitabının yanı sıra yayınlanmış 4 adet şiir kitabı, 2 adet deneme ve 4 adet sözlükten oluşan çalışmaları bulunmaktadır. Meslekle ilgili yayınlanmış 250 dolayında makalesi bulunmaktadır.

Meslekle ilgili hakemli bazı dergilerde jüri üyesi, bilim kurulu üyesi ve yazı işleri müdürü olarak görev aldı.

Sosyal Medya


Doç. Dr. FARUK GÜÇLÜ                                                                

1961 yılında Nevşehir’de doğdu.

Gazi Üniversitesi İİBF 1984 yılı mezunudur.

Yüksek lisansını ve doktorasını Gazi Üniversitesinde yaptı.

Mali Müşavirler Odasının kuruluş yıllarında Oda Disiplin Kurulu Başkanlığı ve uzun süre Basın Yayın Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Hürses Gazetesinde uzun süre vergi ve muhasebe konularında köşe yazısı yazdı.

1999/2000 yıllarında Cumhuriyet Üniversitesi İİBF’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2000 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF’nde öğretim üyesi görevi aldı. 2007 yılı başında bu görevinden emekliye ayrıldı.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda dersler verdi.

Emeklilik sonrası değişik üniversitelerde “vergi hukuku” ve “muhasebe” alanında ücretli dersler verdi.

Meslekle ilgili 19, halk bilimi ve diğer konularla ilgili 28 adet yayınlanmış kitabının yanı sıra yayınlanmış 4 adet şiir kitabı, 2 adet deneme ve 4 adet sözlükten oluşan çalışmaları bulunmaktadır. Meslekle ilgili yayınlanmış 250 dolayında makalesi bulunmaktadır.

Meslekle ilgili hakemli bazı dergilerde jüri üyesi, bilim kurulu üyesi ve yazı işleri müdürü olarak görev aldı.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…