Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,29 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

İki Ortaklı Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Ortaklıktan Çıkarma Davası İçin Alınacak Genel Kurul Kararının Tabi Olduğu Nisabın Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi

20,00 TL
2,00 TL

Bu kitap 1071 kez incelendi; 19 adet satıldı.

Limited şirket ortakları arasındaki ilişki, anonim şirketin ortakları arasındaki ilişkiden farklıdır. Bu ilişkide yalnızca sermaye değil, ortakların kişilikleri de önem arz etmektedir. Ortaklar arasındaki güven ilişkisi ön plandadır. Şirketin amacına ulaşmasını engelleyen veya zorlaştıran, ortaklığı tehlikeye sokan ortağın, ortaklıktan çıkarılmasını talep etme imkânının ortaklığa tanınması, ortaklığın devamının sağlanması ve korunması için gereklidir. Nitekim TTK m. 640/3 limited şirkete, haklı sebeplerin varlığı halinde ortağın ortaklıktan çıkarılmasını mahkemeden talep etme imkânı tanımaktadır. TTK m. 640/3 uyarınca ortağın ortaklıktan çıkarılması için üç koşul aranmaktadır: genel kurul kararı, haklı sebebin varlığı, mahkeme kararı.

Şirketin, haklı sebepler nedeniyle bir ortağın ortaklıktan çıkarılmasını mahkemeden talep edebilmesi için genel kurul kararı alması zorunludur. TTK’da öngörülen nisaplara uygun olarak alınmış genel kurul kararının varlığı dava şartı olup, hâkim tarafından resen gözetilmesi gerekmektedir. Limited şirket genel kurulu tarafından bir ortağın haklı sebeple şirketten çıkarılması için mahkemeye başvuru yapılması yönünde karar alınması TTK m.621/1,h kapsamında önemli kararlardan biri olarak sayılmıştır. Genel kurul kararı TTK m.621/1’de belirtilen ağırlaştırılmış yetersayılara tabidir. Bu kapsamda genel kurul kararının “…temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması…” şartını sağlaması gerekmektedir.

Öğretide; TTK m.621/1’de öngörülen nisabı toplantı ve karar yetersayısı ayrımı yaparak değerlendiren görüşler bulunmakla beraber, herhangi bir ayrım yapmadan doğrudan çifte çoğunluk aranması gerektiğini belirten görüşler de bulunmaktadır. Yetersayılar oy hakkı ve esas sermaye payı ekseninde belirlenmesine rağmen; güncel tarihli bazı Yargıtay kararlarında iki ortaklı limited şirketlerde genel kurulda her iki ortağın da aynı yönde oy kullanması gerektiği belirtilmiştir.

Tebliğimizde, limited şirketlerde bir ortağın ortaklıktan çıkarılması için mahkemeye başvurulmasına dair alınacak genel kurul kararı bakımından öngörülen nisap, öğretide ileri sürülen görüşler çerçevesinde açıklanacaktır. Ayrıca, iki ortaklı limited şirketler bakımından ortaklıktan çıkarma davası için alınacak genel kurul kararının işlevi ve çıkarılmak istenen ortağın oy hakkı bulunup bulunmadığı hususu tartışılacaktır. Son olarak, güncel Yargıtay uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilecek ve kararların ortaya çıkardığı sorunlar ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: haklı sebeple ortaklıktan çıkarma davaları, iki ortaklı limited şirketler, genel kurul kararı, ağırlaştırılmış yeter sayı, Yargıtay kararları

Akademisyen

Dr. İsmail TÜRKYILMAZ

  • Eğitim Sayısı 15
  • E-Kitap Sayısı 1
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 19

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…