Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,35 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Yargıtay Kararları Işığında Çocukla Kişisel İlişki Kurulması

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Doç. Dr. Canan Yılmaz
 • Sayfa Sayısı: 48
 • Yayın Tarihi: 06.07.2021
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 20,00
20,00 TL
2,00 TL

Bu kitap 1029 kez incelendi; 36 adet satıldı.

Çocukla kişisel ilişki kurma hakkı veya kısaca «ziyaret hakkı»; Yargıtay kararlarında da açıkça atıf yapıldığı üzere TMK ve Çocuk Koruma Kanunu’nun yanı sıra uluslararası pozitif hukuk metinlerinde; (BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m. 9/3) ve Avrupa Konseyi Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi (m. 4/1)’nde, sadece ana babaya tanınan bir hak olarak değil, aynı zamanda çocuk açısından da bir “hak”, yani karşılıklı bir hak olarak düzenlenmiştir.

«Bir çocuk ile ana ve babası, düzenli kişisel ilişki elde etme ve bu ilişkiyi sürdürme hakkına sahiptir. Ana ve babası ayrı olan çocuğun ebeveynleriyle düzenli kişisel ilişki kurması ve bu ilişkiyi sürdürmesi çocuk için bir hak olduğu gibi, ana ve baba için de haktır. Bu tür kişisel ilişki sadece çocuğun yüksek yararı gerektirdiği takdirde kısıtlanabilir veya engel olunabilir» (Yargıtay 2. HD., E. 2018/7788 K. 2019/51 T.14.1.2019). Bu hak, evlilik içi, evlilik dışı, evlat edinilen çocukların tümü açısından söz konusudur.

Ebeveynin çocuk ile kişisel ilişki kurması kendisi için hem bir hak hem de bir yükümlülüktür. Bu sebeple, doktrinde kişisel ilişki kurma hakkı “yüküm-hak” olarak tanımlanmaktadır.

Çocukla kişisel ilişki kurma hakkı velayet hakkından bağımsız, kişilik hakkının içeriğinde yer alan bir değerdir. Bu sebeple bu haktan feragat edilemez ve hak devredilemez. Bu doğrultuda, ana ve babadan birinin bu haktan feragat etmesine ilişkin anlaşmalar kesin hükümsüzdür.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de bu gerekçeyle 2014 tarihli bir kararında (E. 2013/11644, K. 2014/ 1866, T. 4.2.2014) taraflar arasındaki anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan, “babanın, çocuklar ergin oluncaya kadar velayet hakkının anneden kaldırılması ve kişisel ilişki süresinin genişletilmesi için talepte bulunmayacağına ilişkin düzenlemesi”nde medeni hakları kullanmaktan feragate ilişkin taahhütlerin medeni hakları kullanma ehliyetinden önceden vazgeçme niteliğinde olup çocukların yüksek yararlarına açıkça aykırı olduğunu, içerdiği şartlardaki kısmi hükümsüzlüğün boşanma protokolünün tamamını hükümsüz kılacağına hükmetmiştir.

Akademisyen

Doç. Dr. Canan Yılmaz

 • Eğitim Sayısı 12
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 36

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…