Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,34 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

SERPK m.92/1 Hükmünde Sermaye Piyasası Kurulu’na Tanınan Yetkilerin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Analiz

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Doç. Dr. Gökçen TURAN
 • Sayfa Sayısı: 47
 • Yayın Tarihi: 16.06.2021
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 20,00
20,00 TL
2,00 TL

Bu kitap 991 kez incelendi; 4 adet satıldı.

6362 sayılı SerPK m.92/1 hükmü, bu kanuna tabi ihraççıların, kanuna, sermaye piyasası mevzuatına, esas sözleşme ve fon iç tüzüğü hükümlerine veya işletme maksat ve mevzuuna aykırı görülen durum ve işlemleri sebebiyle sermayenin veya malvarlığının azalmasına veya kaybına yol açtığının Kurulca tespit edilmesi hâlinde hangi tedbirlerin alınabileceğini, bu kapsamda Kurula verilen yetkileri düzenlemektedir.

Maddede Kurula, diğer tedbirler yanında, çeşitli dava açma yetkileri ile işlemlerde sorumluluğu bulunanların imza yetkilerini kaldırma ve görevden alma yetkileri tanınmıştır. Mülga 2499 sayılı SerPK’nın (4487 sayılı Kanunla değişik) 46/1-c maddesinde de benzeri bir düzenleme vardı. Eskisine nazaran yeni düzenlemede ilk bakışta, Kurula verilen yetkilerin kapsamının genişletildiği, buna karşın tedbirlerin uygulama alanı bulacağı hallerin çerçevesinin ise daraltıldığı gözlenmektedir.

Madde düzenlemesi ile ilgili belli başlı meselelerden biri, düzenleme konusu tedbirlerin ihraççıların sadece sermayelerinin veya malvarlıklarının azaldığı/azaltıldığı hallere mi münhasır olduğu, yoksa sermayenin veya malvarlığının azalmasına yol açmayan, ancak hukuka aykırılık taşıyan işlemlerinde de maddedeki tedbirlerin uygulama alanı bulup bulmayacağı sorusudur. Esasen mülga Kanun zamanında tartışması başlayan bu sorunun, meri düzenlemede “sebebiyle” ifadesi kullanılarak cevaplandırıldığı, kanun koyucunun açık bir tercih ortaya koyduğu, meri düzenlemenin açık lafzı çerçevesinde yetkilerin kullanımının mal varlığının azaltıldığı hallerle sınırlı olduğu söylenebilir. Mülga Kanun zamanında hukuka aykırı işlemler ile malvarlığının azalmasına neden olan işlemler ayrı ayrı zikredilmiş, böylece malvarlığı azalmasının söz konusu olmadığı durumlar bakımından da Kurulun tedbir uygulama yetkisinin varlığı kabul edilmişti. Çalışmamızda kanun koyucunun yeni düzenlemedeki bu tercihinin yerindeliği değerlendirme konusu yapılacaktır. Bu konuda vardığımız sonuç, son tahlilde, getirilen bu sınırlamanın pay sahiplerinin aleyhine sonuç doğurduğudur. Buna karşın Kurulun dava yetkilerine süre sınırı getirilmesi işlem güvenliği bakımından olumlu bir değişikliktir.

Öte yandan, imza yetkilerinin kaldırılması ve görevden alma tedbirinin düzenlendiği (c) bendi, kanımızca kötü yazılmıştır. Bu bağlamda imza yetkisinin kaldırılmasına nihai olarak Kurulun mu yoksa mahkemenin mi karar vereceği belli olmadığı gibi, imza yetkisinin kaldırılmasından daha ağır bir tedbir olan görevden alma tedbirinde de aynı usulün mü yoksa farklı bir usulün mü söz konusu olduğu da belirsizdir. Çalışmamızda maddenin (c) bendinin düzenlenişi hakkındaki eleştirilerimizin yanında Kurulun anılan bendi uygulamada nasıl işlettiğine de değinilecektir.

Anahtar sözcükler: SerPK m.92/1, iptal davası, butlan davası, imza yetkisinin kaldırılması, sermayenin/malvarlığının azalması ya da kaybı

Akademisyen

Doç. Dr. Gökçen TURAN

 • Eğitim Sayısı 15
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 4

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…