Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 3,17 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Ücret ve İşçi Alacakları Hesaplama Rehberi

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Dr. Ali KAYIŞ, Nuri ÖZYAZGAN
 • Sayfa Sayısı: 438
 • Yayın Tarihi: 15.06.2021
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 130,00
130,00 TL
13,00 TL

Bu kitap 1752 kez incelendi; 37 adet satıldı.

İş yaşamında, taraflar arasındaki olası anlaşmazlıkların hukuki zemindeki çözümünün aslında en önemli aracıdır bordro. Kısaca çalışanın, emeğinin; işverenin ise yükümlülüğünün sayısal ifadelerle anlatıldığı belge olarak tanımlamamız da mümkündür bordroyu.

 

Bordrolama yapılırken tüm kurum çalışanlarının ücretleri/maaşları ile yan hakları esas alınmakta; resmi kurumlara ödenmesi gereken tutarlar belirlenmekte ve bu ödemelere ilişkin güncel yasalara ve mevzuata uygun bildirimler yapılmaktadır. Yani, görevi tüm bu hesaplama ve bildirimleri şirket adına mevzuat kuralları çerçevesinde gerçekleştirmek olan bordro çalışanının, söz edilen iş ve işlemlerin yasal riskleri ve sonuçları düşünüldüğünde teknik bilgi birikiminin yeterliliği işletmeler için önem arz etmektedir.

Ülkemizde mesleki eğitimden yoksun, kurum içi geleneksel yöntemlerle yetiştirilmeye çalışılan genellikle de muhasebe ve mali hizmetler departmanlarında görev yapmakta olan personelin görev tanımlarından sadece biri olan bordrolamanın, bu geniş ve yaygın iş potansiyeline karşılık ne orta öğrenim ne de yükseköğrenim düzeyinde bir okulu bulunmamaktadı. Ek olarak konuya ilişkin piyasada yeterli eğitim materyali de mevcut değildir. Bu bağlamdaki hizmetlerin, bordrolama ve özlük yönetimi veren yazılım firmalarınca da outsource (dış kaynaktan temin) olarak sağlandığı görülmektedir.

Bütüncül bir bakış açışıyla kaleme aldığımız bu eserde ayrıca yasal mevzuat ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde yetkin ve konusunda ehil özlük yönetimi ve bordo personellerinin yetiştirilmesi de hedeflenmekte; bu sayede ülke istihdamına katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

İşverenlerimize, bordro uygulayıcılarına ve ücret geliri elde eden tüm çalışanlarımıza faydalı olması temennisiyle…

Uzman

Dr. Ali KAYIŞ

 • Eğitim Sayısı 0
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 37

Eğitmen Hakkında

Ali KAYIŞ, 5 Mayıs 1979 tarihinde İstanbul ili Fatih ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Güngören Haznedar Abdi İpekçi İlköğretim Okulu’nda, lise öğrenimini ise Yabancı Dil Ağırlıklı eğitim veren Şişli 50. Yıl Çağlayan Lisesi’nde tamamladı.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünde başladığı lisans eğitimini 2002 yılında tamamladı.

2003 – 2005 yılları arasında bir dış ticaret firmasında, 2005 – 2019 yılları arasında ise bir kamu kuruluşunda çeşitli birimlerde idari görevlerde bulundu. Konuyla ilişkin olarak aynı kurumda Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı olarak görev yaptı.

2005 yılında Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca (TİKA) ortaklaşa gerçekleştirilen I. Türk Dünyası Yerel Yönetimler Konferansı’nın Proje Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

2008 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi Strateji Bilimi Anabilim Dalı’nda (Bilim ve Teknoloji Stratejileri) başladığı Yüksek Lisans eğitimini 2010 yılında Girişimcilik ve İç Girişimciliğin Önündeki Engeller: Yazılım Sektöründe Bir Uygulama isimli tez çalışması ile tamamladı.

2013 yılında Brüksel’de düzenlenen OPEN DAYS Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası Yerel Yönetimler Buluşması’na Avrupa Birliği Draft Master Planları hakkında bilgi almak üzere Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından gözlemci olarak davet edildi.

2012 yılında Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Anabilim Dalında (Yönetim ve Organizasyon) başladığı Doktora eğitimini 2018 yılında Yerel Yönetimlerde Kurumsal Duygusal Hafızanın Yenilikçilik ve Kurum Performansı Üzerine Etkisi isimli tez çalışması ile tamamladı.

Evli ve bir çocuk babası olan KAYIŞ, iyi derecede İngilizce ve B2 düzeyinde İspanyolca bilmektedir.

Sosyal Medya


Ali KAYIŞ, 5 Mayıs 1979 tarihinde İstanbul ili Fatih ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Güngören Haznedar Abdi İpekçi İlköğretim Okulu’nda, lise öğrenimini ise Yabancı Dil Ağırlıklı eğitim veren Şişli 50. Yıl Çağlayan Lisesi’nde tamamladı.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünde başladığı lisans eğitimini 2002 yılında tamamladı.

2003 – 2005 yılları arasında bir dış ticaret firmasında, 2005 – 2019 yılları arasında ise bir kamu kuruluşunda çeşitli birimlerde idari görevlerde bulundu. Konuyla ilişkin olarak aynı kurumda Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı olarak görev yaptı.

2005 yılında Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca (TİKA) ortaklaşa gerçekleştirilen I. Türk Dünyası Yerel Yönetimler Konferansı’nın Proje Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

2008 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi Strateji Bilimi Anabilim Dalı’nda (Bilim ve Teknoloji Stratejileri) başladığı Yüksek Lisans eğitimini 2010 yılında Girişimcilik ve İç Girişimciliğin Önündeki Engeller: Yazılım Sektöründe Bir Uygulama isimli tez çalışması ile tamamladı.

2013 yılında Brüksel’de düzenlenen OPEN DAYS Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası Yerel Yönetimler Buluşması’na Avrupa Birliği Draft Master Planları hakkında bilgi almak üzere Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından gözlemci olarak davet edildi.

2012 yılında Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Anabilim Dalında (Yönetim ve Organizasyon) başladığı Doktora eğitimini 2018 yılında Yerel Yönetimlerde Kurumsal Duygusal Hafızanın Yenilikçilik ve Kurum Performansı Üzerine Etkisi isimli tez çalışması ile tamamladı.

Evli ve bir çocuk babası olan KAYIŞ, iyi derecede İngilizce ve B2 düzeyinde İspanyolca bilmektedir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…